Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201417931 Офис консумативи ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Проф. Иван Шишман"№ 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа, гр. Чирпан" BG161PO005-1.0.07-0003-C0001
"Академия за толерантност" BG051PO001-4.1.03-0065-C0001
„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГРАД ТЪРГОВИЩЕ” BG161PO002-3.3.02-0002-C0003
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК BG161PO002-3.3.02-0024-C0001
Цветно училище BG051PO001-4.1.04-0009-C0001
Протегната ръка BG051PO001-4.1.04-0140-C0001
"Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен" BG051PO001-5.1.02-0014-C0001
Изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за деца и младежи с увреждания в град Разград BG161PO001-1.1.11-0048-C0001
Интегриран воден проект за Стара Загора BG161PO005-1.0.06-0067-C0001
Инвестициите във високотехнологично оборудване като фактор за повишаване конкурентоспособността и устойчив ръст на „Чугунена арматура България” АД BG161PO003-2.1.13-0172-C0001
Подобряване условията на труд в "Белопейпър" ЕООД гр. Костенец BG051PO001-2.3.02-0329-C0001
Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица BG161PO001-3.2.02-0021-C0001
Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение BG051PO001-4.3.04-0008-C0001
ЗНАЕЩИТЕ И МОЖЕЩИТЕ УСПЯВАТ BG051PO001-4.1.05-0018-C0001
Звено за социални услуги в домашна среда –община Две могили BG051PO001-5.1.04-0025-C0001
„Подкрепа в дома и семейството” BG051PO001-5.1.04-0080-C0001
Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Тракия” – община Пловдив BG051PO001-5.1.04-0081-C0001
"Грижи в домашна среда" BG051PO001-5.1.04-0084-C0001
„Живей пълноценно” BG051PO001-5.1.04-0085-C0001
„Помощ в дома за нуждаещите се хора от община Дългопол“ BG051PO001-5.1.04-0056-C0001
“За по-добър живот” BG051PO001-5.1.04-0079-C0001
„Протегната ръка за по-достоен живот” BG051PO001-5.1.04-0099-C0001
„Помощ в дома – другото семейство“ BG051PO001-5.1.04-0191-C0001
„Заедно - за един по-добър живот” BG051PO001-5.1.04-0148-C0001
Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски" BG161PO003-1.2.02-0042-C0001
Консултантски клъстер СМАРТ КОНСУЛТИНГ – иновативен модел за устойчив регионален напредък BG161PO003-2.4.01-0035-C0001
Подобряване на качеството на дистанционното обучение в ХТМУ чрез въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала и обучение на преподаватели, административен и технически персонал за работа със системата за дистанционно обучение, и въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и студенти. BG051PO001-4.3.04-0028-C0001
РЕЙТИНГ + BG051PO001-7.0.07-0072-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕТРИНО BG051PO002-2.2.08-0076-C0001
Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност BG051PO002-2.2.08-0066-C0001
Повишаване на ефективността и управленските умения на служителите в община Ивайловград BG051PO002-2.2.08-0138-C0001
Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец BG051PO002-2.2.08-0144-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в Община Вълчи дол BG051PO002-2.2.08-0014-C0001
Общинска администрация Тополовград-ефективна и компетентна BG051PO002-2.2.08-0026-C0001
Общинска администрация Берковица-съвременна и компетентна BG051PO002-2.2.08-0025-C0001
Изграждане на единна система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Лесотехническия университет - София BG051PO001-3.1.09-0019-C0001
Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр. Лом BG161PO001-1.4.09-0004-C0001
Подпомагане развитието на българските компании в областта на енергетиката BG161PO003-2.4.01-0042-C0001
Подпомагане и развитие на компаниите произвеждащи продукти в областта на светодиодното осветление в България BG161PO003-2.4.01-0047-C0001
Актуализиране на учебните програми на специалностите във Факултет "Стопанско управление" на ЛТУ в съответствие с изискванията на пазара на труда - EDUCOMP BG051PO001-3.1.07-0041-C0001
"Изпълнение на интегрирана програма за подобряване на условията на труд в "Меггле България" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0510-C0001
"Безопасността на работното място - ключът на успеха на "Далкия - Варна" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0436-C0001
"Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехническия университет" BG051PO001-3.3.06-0056-C0001
Ефективна и ефикасна общинска администрация Вълчи дол BG051PO002-1.1.07-0018-C0001
Заедно към знание BG051PO001-4.1.05-0238-C0001
"Предоставяне на възможност за професионална реализация и право на достоен труд "Евро Ферт" АД" BG051PO001-1.1.13-0230-C0001
"Въвеждане на енергоспестяващо оборудване и съоръжения в "НОВЕЛ" ООД BG161PO003-2.3.02-0093-C0001
Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса BG051PO002-1.3.07-0026-C0001
„Устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания в община Нови Пазар” BG051PO001-5.2.12-0023-C0001
Общинска администрация Бяла-ефективна и компетентна BG051PO002-2.2.12-0007-C0001
Повишаване знанията и уменията на служителите в Община Сухиндол BG051PO002-2.2.12-0030-C0001
Старт на Център Медикал Консулт СТМ BG051PO001-1.2.03-1107-C0001
Повишаване на компетентността и уменията на служителите в Община Брегово BG051PO002-2.2.12-0034-C0001
Общинска администрация Берковица-ефективна и отзивчива BG051PO002-2.2.12-0013-C0001
Общинска администрация Стражица– екип от високо квалифицирани и ефективни експерти BG051PO002-2.2.12-0070-C0001
Община Велики Преслав - компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.12-0015-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик BG051PO002-2.2.12-0058-C0001
Община Тунджа - повишаване квалификацията на общинските служители BG051PO002-2.2.12-0056-C0001
Община Каспичан – ефективна и компетентна общинска администрация BG051PO002-2.2.12-0037-C0001
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Нови пазар за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им BG051PO002-2.2.12-0005-C0001
Повишаване квалификацията и мотивацията на служителите в Община Бойчиновци BG051PO002-2.2.12-0092-C0001
Повишаване капацитета на общинска администрация Тополовград BG051PO002-2.2.12-0027-C0001
Повишаване ефективността на работа в областна администрация Добрич BG051PO002-2.2.14-0028-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в община Елена BG051PO002-2.2.15-0063-C0001
КОМПЕТЕНТНИ И ЕФЕКТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ – СЪВРЕМЕННА АДМИНИСТРАЦИЯ BG051PO002-2.2.15-0039-C0001
Повишаване на ефективността на служителите в Община Брегово BG051PO002-2.2.15-0024-C0001
Община Бяла – ефективна и компетентна в полза на гражданите BG051PO002-2.2.15-0076-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в община Медковец чрез обучения BG051PO002-2.2.15-0075-C0001
Община Каспичан – квалифицирани служители и качествено обслужване BG051PO002-2.2.15-0049-C0001
Община Твърдица – компетентна общинска администрация BG051PO002-2.2.15-0135-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз