Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0039-C0001
Номер на проект: M13-22-40
Наименование: КОМПЕТЕНТНИ И ЕФЕКТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ – СЪВРЕМЕННА АДМИНИСТРАЦИЯ
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 24.07.2014
Дата на приключване: 24.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Стражица
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и ефективността на служителите в общинската администрация и кметствата чрез обучение в страната.
Дейности: Дейност 1: Управление и отчитане на проекта. - Поддейност 1.1. Управление на проекта - Поддейност 1.2. Отчитане на проекта
Дейност 2. Избор на изпълнител/и на обученията - Поддейност 2.1:„Подготовка на тръжна документация за обществена поръчка за избор на изпълнител/и (комплексна поръчка) по Дейност 3: Обучение „Ефективно управление на времето и стреса”, Дейност 4
Дейност 3: Обучение „Ефективно управление на времето и стреса”
Дейност 4. Обучение „Нови подходи в инвестиционния процес и задълженията на Общината като участник”.
Дейност 5. Обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА): Модули ЗА – 4, ЗА - 5 и ИТО - 6.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 503 BGN
Общ бюджет: 50 517 BGN
БФП: 50 517 BGN
Общо изплатени средства: 50 517 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 700 BGN
2015 39 817 BGN
50 517 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 095 BGN
2015 33 845 BGN
42 940 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 605 BGN
2015 5 973 BGN
7 578 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Проведени обучения
Индикатор 2 (Д) Обучени служители
Индикатор 3 (Д) Приключени дейности.
Индикатор 4 (Д) Сключен договор с изпълнител за подготовка на тръжна документация
Индикатор 5 (Д) Изготвена и приложена тръжна документация
Индикатор 6 (Д) Избран/и изпълнител/и на обществена поръчка
Индикатор 7 (Д) 3 Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) 3 Обучени
Индикатор 9 (Д) 4 Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) 4 Обучени
Индикатор 11 (Д) 5 Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) 5 Обучени
Индикатор 13 (Д) Проведени пресконференции
Индикатор 14 (Д) Публикации в регионалната преса
Индикатор 15 (Д) Публикации в общ. вестник
Индикатор 16 (Д) Флаери
Индикатор 17 (Д) Папка, USB и химикал
Индикатор 18 (Д) Цифрови копия на снимки и видео


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз