Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130862812 "Ламбаджиев Стандарт" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Райко Алексиев", бл. 95, вх. В
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация BG161PO001-3.3.01-0005-C0001
Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-8.2.01-0001-C0001
Шанс за реализация на младежите в България BG051PO001-1.1.01-0001-C0001
Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото BG051PO002-3.1.02-0142-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Горна Оряховица, Габрово и Троян за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0004-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Благоевград, Гоце Делчев, Кюстендил, Петрич и Дупница за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0003-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Пловдив, Пазарджик, Първомай, Пещера, Велинград и Карлово за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0008-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции “Бюра по труда” Нова Загора, Сливен, Айтос, Бургас, Бургас - филиал в ж.кв. „Меден рудник” и Бургас - филиал в гр. Камено за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0006-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Варна; Варна, филиал Варна; Долни чифлик, филиал Аврен; Добрич; Добрич, филиал Добричка за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0010-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Казанлък, Харманли и Хасково за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0007-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Монтана, Видин, Враца, Лом, Бяла Слатина и Мездра за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0002-C0001
Модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Русе, Силистра и Попово за устойчиви градски ареали BG161PO001-1.1.04-0009-C0001
Нов избор - развитие и реализация BG051PO001-1.1.03-0001-C0001
Ново начало – от образование към заетост BG051PO001-1.1.06-0001-C0001
Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO001-6.1.06-0001-C0001
Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр.София BG161PO001-1.1.08-0012-C0001
„Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ Свети Георги ЕАД” - Пловдив BG161PO001-1.1.08-0013-C0001
Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе BG161PO001-1.1.08-0014-C0001
Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ д-р Георги Странски, гр.Плевен BG161PO001-1.1.08-0016-C0001
Подобряване контрола на труда BG051PO001-6.1.07-0001-C0001
Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина" Варна", МБАЛ-Варна BG161PO001-1.1.08-0021-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Д-р Братян Шукеров", МБАЛ-Смолян BG161PO001-1.1.08-0023-C0001
Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска" ЕАД BG161PO001-1.1.08-0018-C0001
Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", МБАЛ-Бургас BG161PO001-1.1.08-0020-C0001
Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол BG161PO002-3.3.02-0011-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО BG161PO002-3.3.02-0013-C0001
"Подобряване на качеството на услугите в системата на Министерство на труда и социалната политика" BG051PO001-6.1.08-0001-C0001
Празници "Тунджа-традиции и иновации" BG161PO001-1.1.10-0052-C0001
Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление BG051PO002-1.3.05-0001-C0001
Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД”Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността BG051PO002-3.3.05-0002-C0001
Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско - БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ BG161PO001-3.1.03-0006-C0001
"Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен" BG161PO001-3.1.03-0034-C0001
Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода BG161PO001-3.1.03-0033-C0001
"Рехабилитация на ПСОВ Албена и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик" BG161PO005-1.0.07-0019-C0001
Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен BG161PO001-1.1.12-0010-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов BG161PO001-1.1.12-0001-C0001
Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение BG051PO002-2.4.07-0001-C0001
Кариерно развитие на заети лица BG051PO001-2.2.02-0001-C0001
"Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна - втори етап и изграждане на канализационна помпена станция "Акациите", гр.Варна" BG161PO005-1.0.06-0018-C0001
Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между община Банско и община Кройдън BG051PO002-2.5.01-0008-C0001
Укрепване на капацитета на началното обучение чрез консолидиране на мрежата на магистратите наставници и актуализиране на модела на задължителното първоначално обучениe BG051PO002-2.4.08-0001-C0001
Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в ЕС BG051PO002-2.4.08-0002-C0001
Подкрепа за заетост BG051PO001-1.1.11-0001-C0001
Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт BG051PO002-1.5.03-0005-C0001
Подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища BG051PO002-1.5.03-0001-C0001
Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги BG051PO002-2.2.06-0001-C0001
Първа работа BG051PO001-1.1.12-0001-C0001
Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец BG051PO002-1.1.04-0056-C0001
Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп за държавната администрация и гражданите BG051PO002-3.2.03-0018-C0001
Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград BG161PO005-1.0.06-0055-C0001
"Исперих - Разград - Попово: Път на древни култури и традиции" BG161PO001-3.2.03-0004-C0001
Регионален туристически продукт "Различното преживяване - качество, полза и стойност" BG161PO001-3.2.03-0007-C0001
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на "Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков", гр. Плевен" BG161PO001-1.1.05-0022-C0001
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национално училище за танцово изкуство, гр. София" BG161PO001-1.1.05-0023-C0001
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" BG161PO001-1.1.05-0024-C0001
Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград BG161PO001-1.4.09-0012-C0001
„Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” BG161PO001-1.4.09-0017-C0001
Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас BG161PO001-1.4.09-0019-C0001
Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Националния център за информация и документация за по- ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията BG051PO002-2.2.09-0069-C0001
Парково пространство на НДК-възстановяване и обновяване BG161PO001-1.4.09-0034-C0001
Шумен - по-доброто мястно за живеене BG161PO001-1.4.09-0022-C0001
Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище, като алтернатива за живот в общността на хората с психични разстройствa BG051PO001-5.2.13-0033-C0001
Повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението за действие при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в Република България BG051PO002-2.2.10-0003-C0001
„Обучение на служителите на МВР на всички нива за управление при кризи, бедствия и аварии” BG051PO002-2.2.10-0009-C0001
Повишаване квалификацията на служителите от института по психология – мвр чрез усъвършенстване на специфични за дейността им компетенции BG051PO002-2.2.09-0043-C0001
В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014-2020г. BG161PO001-5.3.02-0029-C0001
"Подобряване възможновтите за долекуване на населениетов община Исперих чрез модернизация на "МБАЛ- Исперих" ЕООД" BG161PO001-4.1.05-0015-C0001
Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система BG051PO002-1.5.05-0001-C0001
Подобряване на компетентността и ефективността на служителите в Националния център за информация и документация BG051PO002-2.2.12-0081-C0001
„Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в община Павликени” BG051PO001-5.2.12-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз