Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.3.01-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.3-01/2008/001-4-03
Наименование: Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2008
Начална дата: 09.12.2008
Дата на приключване: 14.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 Разработване на Наръчник за реда и условията за разпространение на рекламни материали
дейност 4 Изготвяне и разпространение на рекламно-информационни материали
дейност 5 Мониторинг (анализ) на ефективността на рекламните материали
дейност 6: Независим финансов одит дейността ще се осъществява м. от 1ви до 3ти, 13ти, 19ти, 22ри до 24ти
дейност 7 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 897 580 BGN
Общ бюджет: 4 885 236 BGN
БФП: 4 885 236 BGN
Общо изплатени средства: 4 900 362 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 885 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 150 026 BGN
2011 3 315 703 BGN
2012 1 434 634 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 900 362 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 152 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 127 522 BGN
2011 2 818 347 BGN
2012 1 219 439 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 165 308 BGN
В т.ч. Национално финансиране 732 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 504 BGN
2011 497 355 BGN
2012 215 195 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
735 054 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнителни нощувки на чужденци
Индикатор 2 Допълнителни приходи от международен туризъм
Индикатор 3 Нарастване на нетните приходи от международен туризъм
Индикатор 4 Нарастване на заетостта на легловата база
Индикатор 5 Увеличаване на обезпечеността с рекламно-информационни материали
Индикатор 6 Езици на които се разпространяват информационните материали
Индикатор 7 Нарастване на удовлетвореността (висока и много висока) на посетителите от информационните услуги
Индикатор 8 Изготвени и разпространени рекламни брошури (имиджова, тематични), в т.ч. CD
Индикатор 9 Изготвени и разпространени нискобюджетни материали (дипляни, листовки и др.)
Индикатор 10 Изготвени и разпространени рекламни сувенири


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз