Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.04-0002-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-04/2008/001-8-02
Наименование: Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Монтана, Видин, Враца, Лом, Бяла Слатина и Мездра за устойчиво развитие на градските ареали
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2009
Начална дата: 15.12.2009
Дата на приключване: 15.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Монтана, Видин, Враца, Лом, Бяла Слатина и Мездра за устойчиво развитие на градските ареали
Дейности: дейност 1 – Организационна и техническа подготовка за изпълнение на проектните дейности
дейност 2 – Осигуряване на информация и публичност на проекта
дейност 3 – Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажните работи
дейност 4 – Ремонт на ДБТ
дейност 5 – Мерки за енергийна ефективност
дейност 6 – Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания
дейност 8 – Мониторинг и отчитане на проекта
дейност 9 – Одит на проекта
дейност 7 Авторски и строителен надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 784 503 BGN
Общ бюджет: 482 853 BGN
БФП: 482 853 BGN
Общо изплатени средства: 482 840 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 482 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 99 485 BGN
2012 383 456 BGN
2013 - 13 BGN
2014 - 88 BGN
2015 0 BGN
482 840 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 410 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 84 562 BGN
2012 325 937 BGN
2013 - 11 BGN
2014 - 74 BGN
2015 0 BGN
410 414 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 923 BGN
2012 57 518 BGN
2013 - 2 BGN
2014 - 13 BGN
2015 0 BGN
72 426 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Създадени нови работни места (Общо)!!!!!!!
Индикатор 3 Общо население, облагодетелствано обновяване на Брой регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на сградите/помещенията на Дирекциите «Бюро по труда» (Общо):
Индикатор 4 Реконструирани/ ремонтирани/ обновени Дирекции „Бюро по труда”!!!!!!!


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз