Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.04-0008-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-04/2008/001-4-02
Наименование: Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Пловдив, Пазарджик, Първомай, Пещера, Велинград и Карлово за устойчиво развитие на градските ареали
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2009
Начална дата: 15.12.2009
Дата на приключване: 15.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Задачи и цели на проектно предложение „Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Пловдив, Пазарджик, Първомай, Пещера, Велинград и Карлово за устойчиво развитие на градските ареали
Дейности: дейност 1 – Организационна и техническа подготовка за изпълнение на проектните дейности
дейност 2 – Осигуряване на информация и публичност на проекта
дейност 3 – Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажните работи
дейност 4 – Ремонт на ДБТ
дейност 5 – Мерки за енергийна ефективност
дейност 7 – Авторски и строителен надзор
дейност 8 – Мониторинг и отчитане на проекта
дейност 9 – Одит на проекта
дейност 6 – Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 910 216 BGN
Общ бюджет: 613 469 BGN
БФП: 613 469 BGN
Общо изплатени средства: 624 703 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 613 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 119 673 BGN
2012 505 121 BGN
2013 0 BGN
2014 - 92 BGN
2015 0 BGN
624 703 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 521 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 101 722 BGN
2012 429 353 BGN
2013 0 BGN
2014 - 78 BGN
2015 0 BGN
530 997 BGN
В т.ч. Национално финансиране 92 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 951 BGN
2012 75 768 BGN
2013 0 BGN
2014 - 14 BGN
2015 0 BGN
93 705 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Създадени нови работни места (Общо)!!
Индикатор 4 Брой регистрирани лица, облагодетелствано обновяване на сградите/помещенията на Дирекциите «Бюро по труда» (Общо)!!
Индикатор 5 Реконструирани/ ремонтирани/ обновени Дирекции „Бюро по труда”!!


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз