Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0017-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/017-06
Наименование: „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да създаде устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за гражданите и създаваща предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.
Дейности: дейност 6 за основен обект Одит на проекта
дейност 5 за допълнителни обекти Дейности по визуализация и публичност
дейност 3 за основен обект Изпълнение на СМР за обновяване и модернизиране на централната градска част
дейност 1 за допълнителни обекти Управление, наблюдение и отчетност на проекта
дейност 3 за допълнителни обекти Изпълнение на СМР за обновяване и модернизиране на...
дейност 6 за допълнителни обекти Одит на проекта
дейност 4 за основен обект Авторски и строителен надзор
дейност 2 за основен обект Подготовка на документация за възлагане и провеждане на процедури за избор на изпълнители
дейност 2 за допълнителни обекти Подготовка на документация за възлагане и провежда...
дейност 4 за допълнителни обекти Авторски и строителен надзор
дейност 1 за основен обект Управление, наблюдение и отчетност на проекта
дейност 5 за основен обект Дейности по визуализация и публичност
дейност 1 за резервни обекти Управление, наблюдение и отчетност на проекта
дейност 5 за резервни обекти Дейности по визуализация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 592 644 BGN
Общ бюджет: 5 510 015 BGN
БФП: 5 510 015 BGN
Общо изплатени средства: 3 720 996 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 510 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 654 079 BGN
2015 2 066 917 BGN
3 720 996 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 683 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 479 966 BGN
2015 1 849 347 BGN
3 329 312 BGN
В т.ч. Национално финансиране 826 502 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 174 114 BGN
2015 217 570 BGN
391 684 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 5 индик.атор:Създадени нови работни места: - постоянни и временни
Индикатор 6 (Д) Брой квадратни метри на ДО изградени/рехабилитирани пеше ..
Индикатор 7 (Д) Брой квадратни метри за ДО подобрена паркова среда, озел ...
Индикатор 8 (Д) Създадени нови работни места на ДО : - постоя ...
Индикатор 9 (Д) Население,облагодетелствано от ДО от обновената градска ...
Индикатор 10 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп от ДО .
Индикатор 11 (Д) Брой кв. м. реконструирани и рехабилитирани елементи от ул. мрежа
Индикатор 12 (Д) Население,облагодетелствано от РО от обновената градска ...
Индикатор 13 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп от РО .
Индикатор 14 (Д) Брой квадратни метри за РО подобрена паркова с ...


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз