Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/010-01
Наименование: Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 24.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Проектът на МБАЛ “Д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр.Свищов предвижда създаването на подходяща и ефективна общинска здравна инфраструктура за лечение, оборудвано със съвременна апаратура
Дейности: Дейност 1: Подготовка изпълнението на проекта
Дейност 2: Избор на изпълнители на дейностите по проекта
Дейност 3: Информиране и публичност на проекта
Дейност 4: Ремонт и обновяване на помещения на МБАЛ “Д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр.Свищов
Дейност 5: Доставка, монтаж и пускане в действие на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ “Д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр.Свищов
Дейност 6: Оказване на независим строителен и авторски надзор
Дейност 7: Приемане на ремонтирания обект
Дейност 8: Управление, мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 9: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 588 924 BGN
Общ бюджет: 2 896 825 BGN
БФП: 2 856 270 BGN
Общо изплатени средства: 2 856 270 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 856 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 68 997 BGN
2013 1 351 516 BGN
2014 1 435 756 BGN
2015 0 BGN
2 856 270 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 427 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 58 648 BGN
2013 1 148 789 BGN
2014 1 220 393 BGN
2015 0 BGN
2 427 829 BGN
В т.ч. Национално финансиране 428 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 350 BGN
2013 202 727 BGN
2014 215 363 BGN
2015 0 BGN
428 440 BGN
Финансиране от бенефициента 72 310 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 5 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 6 №Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз