Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0020-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/013-07
Наименование: Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", МБАЛ-Бургас
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 31.05.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МБАЛ - Бургас, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.
Дейности: дейност 6 Доставка на специализирано медицинско оборудване за МБАЛ – Бургас АД
дейност 2 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки
дейност 8 Независим финансов одит по проекта
дейност 5 Извършване на авторски надзор
дейност 7 Публичност и популяризиране на проекта
дейност 4: Извършване на строителен надзор
дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 3: Строително-ремонтни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 817 605 BGN
Общ бюджет: 5 510 638 BGN
БФП: 5 490 398 BGN
Общо изплатени средства: 5 012 441 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 490 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 502 443 BGN
2014 3 570 058 BGN
2015 939 939 BGN
5 012 441 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 666 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 427 077 BGN
2014 3 034 550 BGN
2015 798 948 BGN
4 260 575 BGN
В т.ч. Национално финансиране 823 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 75 366 BGN
2014 535 509 BGN
2015 140 991 BGN
751 866 BGN
Финансиране от бенефициента 23 613 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 3 (Д) /Внедрено оборудване
Индикатор 4 (Д) ::Работещи в лечебното заведение / медицински персонал
Индикатор 5 (Д) %Среден престой в лечебното заведение
Индикатор 6 (Д) ++Общ брой пациенти облагодетелствани от обновяване на сградите на държавни лечебни и здравни заведения
Индикатор 7 (Д) ?Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз