Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121726037 "Лойдс Регистър ЕМЕА Клон"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1404 София бул. България, 81А, ет:8 офис 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на европейските практики за екологично производство от "Надежда 2002" АД и сертифициране по ISO 9001 и 14001" BG161PO003-2.1.02-0032-C0001
"Компютърни и офис системи" ООД конкурентноспособно дружество на IT пазара в регион Долен Дунав BG161PO003-2.1.02-0191-C0001
"Въвеждане на международен стандарт ISO 20000 в Ай Ти Си И ООД с цел подобряване конкурентните позиции на предприятието" BG161PO003-2.1.02-0062-C0001
"ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ В "ММОТОРС"АД - ГР. ЕТРОПОЛЕ" BG161PO003-2.1.02-0053-C0001
Въвеждане на система за управлени ена качеството по международен стандарт ISO 9001:2000 в предприятието "Сигма-ИС" BG161PO003-2.1.02-0159-C0001
Създаване на конкурентно предимство чрез постигане на ефективно управление на бизнес процесите във фирмата BG161PO003-2.1.03-0022-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на “Мираж Трейд” ООД чрез сертифициране на системата за управление на качеството по ISO 9001:2000 и инвестиционна подкрепа BG161PO003-2.1.03-0042-C0001
Подготовка и сертификация на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004, продуктова сертификация съгласно Еко-Текс и закупуване на контролно-измервателно оборудване BG161PO003-2.1.03-0233-C0001
Престиж и ефективност с ISO 9001: 2008 и IT технологии BG161PO003-2.1.08-0632-C0001
Въвеждане на международен стандарт СИУИС ISO 27001 в Ай Ти Си И ООД с цел подобряване конкурентните позиции на предприятието BG161PO003-2.1.08-0627-C0001
„Внедряване на система за управление на информационната сигурност и ИТ услугите в “Хай Компютърс” ЕООД – гаранция за растеж” BG161PO003-2.1.08-0617-C0001
„Еко хоризонти” BG161PO003-2.1.08-0086-C0001
Внедряване на Система за управление на качеството и Система за управление на околната среда за постигане на устойчиво развитие на "многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински - Сливен" BG161PO003-2.1.08-0572-C0001
Повишаване конкурентоспособността на "Бунай" АД чрез сертифициране на системата за управление на качеството във фирмата по стандарта ISO/TS 16949:2009 BG161PO003-2.1.08-0110-C0001
Повишаване конкурентноспособността на СЕНТИЛИОН ООД на европейските пазари чрез внедряване на ISO 13485:2003 BG161PO003-2.1.08-0542-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в „Яхт Сървиз България” ООД с въвеждане на ISO 9001:2008. BG161PO003-2.1.08-0133-C0001
Модернизация на управлението и повишаване на конкурентоспособността на „ЛЗ Яхтинг 1991 АД” чрез въвеждане на СУК ISO 9001:2008. BG161PO003-2.1.08-0138-C0001
Подобряване на контрола и повишаване на сигурността във веригата на доставки на „Карго планет” ООД чрез въвеждане на Система за управление съгласно изискванията на стандарт ISO 28000 BG161PO003-2.1.08-0287-C0001
Повишаване на конкурентоспособността чрез покриване на стандарт ISO 9001: 2008 BG161PO003-2.1.08-0309-C0001
Повишаване ефективността на "Протон-ММ" ООД чрез въвеждане на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0145-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ‘Авиейшън сървисиз България МиМ’, чрез въвеждане на интегрирана система за управление на качеството, околна среда и информационна сигурност в съответствие с ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 и ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.08-0333-C0001
Усъвършенстване на системите за управление на „ГАЗТЕК БГ”АД - въвеждане на система за управление на околната среда ISO 14001-2004 и стандарт за социална отговорност SA 8000:2008 BG161PO003-2.1.08-0388-C0001
Повишаване на ефективността чрез съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0422-C0001
Въвеждане на система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 в БизнесСофт ООД BG161PO003-2.1.08-0444-C0001
Увеличаване на конкурентоспособността на „НЕТ РЕАКТ” ООД чрез качествено подобрение на организационното управление. BG161PO003-2.1.12-0035-C0001
„Подобряване на организацията и ефективността на работните процеси в “КАМКО” ЕООД чрез внедряване на СУК и управленски софтуер” BG161PO003-2.1.12-0335-C0001
Информационна сигурност - доверие и надеждност в услугите на БСК АД BG161PO003-2.1.12-0062-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ‘Авиейшън сървисиз България МиМ’, чрез въвеждане на Системата за управление на сигурността по веригата на доставките ISO 28000 BG161PO003-2.1.12-0287-C0001
„Инвестиции в ISO 27001:2005 и CRM за конкурентоспособност на ИМЪРЧАНТПЕЙ ООД на световно ниво” BG161PO003-2.1.12-0300-C0001
ГРИППА АД – конкурентоспособност чрез покриване изискванията на стандарт ISO 22000:2005 и въвеждане на ERP система BG161PO003-2.1.12-0583-C0001
Гарантиране на здравето и безопасността при работа на работещите в БУНАЙ АД BG051PO001-2.3.02-0022-C0001
Устойчиво развитие на ДЗУ АД чрез внедряване и сертифициране на СУОК съгласно БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS), интегрирана към СУК и инвестиционна подкрепа BG161PO003-2.1.12-1240-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз