Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0053-C0001
Номер на проект: ВР/QMS/002/15.01.2008
Наименование: "ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ В "ММОТОРС"АД - ГР. ЕТРОПОЛЕ"
Бенефициент: "ММОТОРС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Етрополе
Описание
Описание на проекта: повишаване на конкурентноспособността на произвежданата в РБългария продукция в частност в сектор Електротехника
Дейности: Избор на консултант по СУК За внедряването на СУК по ISO 9001: 2000 ще бъде създаден отделен екип, който ще бъде определен чрез избора на консултиращия орган
Определяне на екип от предприятието за създаването на СУК Определяне на екип от предприятието, който ще участва в създаването на система за управление на качеството
Обучение на екип от специалисти в принципите на работа на СУК
Изграждане на СУК
Избор на доставчик на оборудването
Доставка на избраното оборудване
Избор на сертифициращ орган
Издаване на сертификат за внедрена СУК по ISO 9001: 2000
Подготовка на типовите електродвигатели за изпитание
Избор на лаборатория за извършване на необходимите изпитания
Извършване на необходимите изпитания
Изготвяне на техническите досиета
Избор на сертифициращ орган
Издаване на документ за удостоверяване на съответствието
Одит на разходите
Разходи за информационна дейност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 450 BGN
Общ бюджет: 15 474 BGN
БФП: 7 737 BGN
Общо изплатени средства: 7 737 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 737 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 737 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 576 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 576 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 161 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 161 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 161 BGN
Финансиране от бенефициента 22 450 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз