Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0086-C0001
Номер на проект: 3МС-02-35/01.06.2011
Наименование: „Еко хоризонти”
Бенефициент: "Хоризонт-Иванов" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за надграждане на конкурентните предимства, разширяване на вътрешните пазарни позиции и засилване на експортния потенциал на „ХОРИЗОНТ – ИВАНОВ” ЕООД.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 „Сформиране на екип“
Подготовка и изпълнение на дейност 2 „Избор на консултантска фирма за разработване и внедряване на системата“
Подготовка и изпълнение на дейност 3 „Внедряване на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2004“ услуга
Подготовка и изпълнение на дейност 4 „Избор на акредитиран сертифициращ орган за сертификация по ISO 14001: 2004“
Подготовка и изпълнение на дейност 5 „Сертификация на внедрената Система за управление на околната среда“ услуга
Подготовка и изпълнение на дейност 6 „Одит” услуга
Подготовка и изпълнение на дейност 7 „Вътрешен мониторинг, отчетност и визуализация“ услуга
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Лойдс Регистър ЕМЕА Клон"
Одит Иванчева ЕООД
"ТАГ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 500 BGN
Общ бюджет: 28 593 BGN
БФП: 21 445 BGN
Общо изплатени средства: 21 445 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 445 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 445 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 228 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 228 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 217 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 217 BGN
Финансиране от бенефициента 7 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Диагностичен доклад за съответствие на дейностите във фирмата с изискванията на стандарт ISO 14001:2004
Индикатор 5 Наръчник по околната среда и съпътстваща документация
Индикатор 6 Доклад от проведен вътрешен одит на системата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз