Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0133-C0001
Номер на проект: 3МС-02-52/01.06.2011
Наименование: Подобряване на управлението и повишаване на качеството в „Яхт Сървиз България” ООД с въвеждане на ISO 9001:2008.
Бенефициент: „Яхт Сървиз България” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: подобряване качеството на услугите предлагани от "Яхт Сървиз България" ООД и повишаване стандарта на обслужване
Дейности: Дейност1: Консултации по въвеждане на СУК ISO 9001:2008 Консултации по въвеждане на СУК ISO 9001:2008
Дейност 2: Закупуване и въвеждане в експлоатация на програмен продукт за обслужване на клиенти, лодкостоянки и плавателни средства. Закупуване и въвеждане в експлоатация на програмен продукт за обслужване на клиенти, лодкостоянки и плавателни средства.
Дейност 3: Сертифициране на СУК ISO 9001:2008 Сертифициране на СУК ISO 9001:2008
Дейност 4: Визуализация на проекта Визуализация на проекта - Визуализационни табели 3 бр., Публикации в местен ежедневник 2 бр., Информационни брошури 1000 бр.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 520 BGN
Общ бюджет: 8 121 BGN
БФП: 6 090 BGN
Общо изплатени средства: 6 090 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 090 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 090 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 176 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 176 BGN
В т.ч. Национално финансиране 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 913 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
913 BGN
Финансиране от бенефициента 11 516 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Въведен програмен продукт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз