Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0627-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на международен стандарт СИУИС ISO 27001 в Ай Ти Си И ООД с цел подобряване конкурентните позиции на предприятието
Бенефициент: AЙ ТИ СИ И ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на Ай Ти Си И ООД на българския и европейски пазари.
Дейности: Проучване и анализ на готовността на фирмата за въвеждане на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на СУИС ISO 27001:2007-Месец 2-3
Избор и договаряне с консултантска фирма за въвеждане на СУИС ISO 27001:2007-Mесец 1-2
Подготовка за въвеждане на система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на СУИС ISO 27001:2007- Месец 4-10
Избор и договаряне с фирма производител/доставчик на планираното оборудване и софтуер- Месеци 1-4
: Доставка, инсталиране и тестване на оборудването и софтуера- Месеци 5-8
: Сертификация според система за управление на качеството, отговаряща на изискванията Стандарт ISO 27001:2007– Месец 11-12
Администриране и отчет на проектните д-сти
Визуализация- През целия период на проекта
Одит на проекта
Изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 735 BGN
Общ бюджет: 107 800 BGN
БФП: 79 714 BGN
Общо изплатени средства: 79 714 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 79 714 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 714 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 67 757 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 757 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 957 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 957 BGN
Финансиране от бенефициента 28 445 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Закупено оборудване за поддържане на СУИС ISO 27001
Индикатор 6 Популяризиран проекта и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 7 Финансово и технически успешно реализиран проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз