Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0042-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на “Мираж Трейд” ООД чрез сертифициране на системата за управление на качеството по ISO 9001:2000 и инвестиционна подкрепа
Бенефициент: "Мираж Трейд" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на “Мираж Трейд” ООД чрез сертифициране на системата за управление на качеството по ISO 9001:2008 и инвестиционна подкрепа
Дейности: Сформиране на екип по проекта; Избор на подизпълнители
Сертифициране на СУК по ISO 9001:2000
Закупуване и внедряване на софтуер за управление
Одит и визуализация
Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 403 BGN
Общ бюджет: 14 841 BGN
БФП: 7 421 BGN
Общо изплатени средства: 7 421 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 421 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 421 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 308 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 308 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 113 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 113 BGN
Финансиране от бенефициента 15 403 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз