Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0145-C0001
Номер на проект: 3МС-02-60/01.06.2011
Наименование: Повишаване ефективността на "Протон-ММ" ООД чрез въвеждане на международно признати стандарти
Бенефициент: "ПРОТОН - ММ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на българските МСП и в частност в сектора за производство на шившки изделия и бродерия
Дейности: Управление на проекта Управление на проекта
Консултантска услуга и въвеждане на СУК ISO 9001:2008 Консултантска услуга и въвеждане на СУК ISO 9001:2008
закупуване и внедряване в производството на бродираща машина доставка - ДМА
Сертифициране на СУК ISO 9001:2008 услуга
Визуализация услуга
Одит на разходите по проекта услуга
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 481 BGN
Общ бюджет: 102 290 BGN
БФП: 75 835 BGN
Общо изплатени средства: 75 835 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 496 BGN
2012 60 339 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 835 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 172 BGN
2012 51 288 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 460 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 324 BGN
2012 9 051 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 375 BGN
Финансиране от бенефициента 27 029 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз