Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0062-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Информационна сигурност - доверие и надеждност в услугите на БСК АД
Бенефициент: "Бизнес Софтуер Консулт" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на БСК АД чрез цялостно регламентиране и подобряване на управлението на информационната сигурност, като фактор за нейното устойчиво развитие на националния и европейския пазар
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Избор на изпълнители на консултантски услуги и доставка на оборудване
Дейност 3 Доставка на оборудване
Дейност 4 Разработване и внедряване на СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005
Дейност 5 Избор на изпълнител на сертификационни услуги
Дейност 6 Сертифициране на СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005
Дейност 7 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 153 810 BGN
Общ бюджет: 202 394 BGN
БФП: 151 796 BGN
Общо изплатени средства: 151 796 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 151 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 151 796 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 796 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 129 026 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 026 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 769 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 769 BGN
Финансиране от бенефициента 51 270 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Индикатор 1: Разработени и внедрени системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой)
Индикатор 4 Индикатор 2: Сертифицирани системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой)
Индикатор 5 Индикатор 3: Реализирани инвестиции допринасящи за постигане на съответствие с международно признати стандарти (лева


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз