Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0062-C0001
Номер на проект: СО/QMS/119/15.01.2008
Наименование: "Въвеждане на международен стандарт ISO 20000 в Ай Ти Си И ООД с цел подобряване конкурентните позиции на предприятието"
Бенефициент: AЙ ТИ СИ И ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да повиши конкурентноспособността на Ай Ти Си И ООД на българския и европейски пазари
Дейности: Избор на изпълнител за подготовка и въвеждане на EN ISO 20 000:2005 Избор на изпълнител за подготовка и въвеждане на EN ISO 20 000:2005
Въвеждане на СУК в съответствие с изискванията на Стандарт ISO 20000 Въвеждане на СУК в съответствие с изискванията на Стандарт ISO 20000
Избор на доставчик на софтуер Софтуер за управление на бизнес процеси
Доставка и интегриране на софтуер Доставка и интегриране на софтуер за управление на бизнес процеси
Сертификация според СУК, отговаряща на изискванията Стандарт EN ISO 20 000:2005 Сертификация според СУК, отговаряща на изискванията Стандарт EN ISO 20 000:2005
Информационни дейности Информационни дейности
Одит на проекта Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 000 BGN
Общ бюджет: 110 677 BGN
БФП: 55 339 BGN
Общо изплатени средства: 55 339 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 55 339 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 339 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 47 038 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 038 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 301 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 301 BGN
Финансиране от бенефициента 58 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз