Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0233-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подготовка и сертификация на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004, продуктова сертификация съгласно Еко-Текс и закупуване на контролно-измервателно оборудване
Бенефициент: „Глория-2001” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подготовка и сертификация на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004, продуктова сертификация съгласно Еко-Текс и закупуване на контролно-измервателно оборудване
Дейности: Избор на изпълнител на консултантски услуги;
Планиране и стартиране на проекта по консултиране на ИСУ; Разработване на ИСУ; Внедряване на разработените документи
Избор на доставчик на контролно измервателно оборудване; Закупуване на контролно измервателно оборудване
Проверка ефективността на ИСУ
Избор на изпълнител на сертификационни услуги
Сертификация на ИСУ
Избор на изпълнител за продуктова сертификация по ЕКОТЕКС; Продуктова сертификация по ЕКОТЕКС
Финална дейност по проекта; Разходи за визуализация
Разходи за одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 125 BGN
Общ бюджет: 28 803 BGN
БФП: 14 402 BGN
Общо изплатени средства: 14 402 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 402 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 402 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 241 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 241 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 160 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 160 BGN
Финансиране от бенефициента 15 125 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз