Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0022-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на конкурентно предимство чрез постигане на ефективно управление на бизнес процесите във фирмата
Бенефициент: "ЕСКАНА ИНВЕСТ 96" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Дългопол
Описание
Описание на проекта: Създаване на конкурентно предимство чрез постигане на ефективно управление на бизнес процесите във фирмата
Дейности: Избор на консултант
Разработване и въвеждане на СУК съгласно ISO 9001
Разработване и въвеждане на СУОС съгласно ISO 14001
Сертификация на СУК
Сертификация на система за управление
Отстраняване на констатирани несъответствия
Закупуване на оборудване
Одит и визуализация
Изготвяне на технически и финансов отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 504 BGN
Общ бюджет: 27 702 BGN
БФП: 13 574 BGN
Общо изплатени средства: 13 574 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 574 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 574 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 538 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 538 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 036 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 036 BGN
Финансиране от бенефициента 16 136 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз