Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0300-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Инвестиции в ISO 27001:2005 и CRM за конкурентоспособност на ИМЪРЧАНТПЕЙ ООД на световно ниво”
Бенефициент: "Имърчантпей" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: повишаване на ефективността на компанията използвайки подкрепата на ОП Конкурентоспособност за постигане на съответствие с международно признат стандарт за качество БДС EN ISO 27001:2005, и улеснен достъпа до информационни и консултантски услуги, отговарящи на нуждите и стратегията за развитие на предприятието.
Дейности: Дейност I: Закупуване и Въвеждане на софтуерна система за управление на работата с клиенти”
Дейност II: Консултантски услуги, свързани с предварителен анализ, разработването и внедряване на СУИС”
Дейност III: Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване за постигане на съответствие с ISO 27001:2005
Дейност IV: Сертифициране на СУИС, съгласно изискванията на ISO 27001
Дейност V: Визуализация на проекта
Дейност VI: Kонсултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 314 BGN
Общ бюджет: 195 015 BGN
БФП: 146 261 BGN
Общо изплатени средства: 146 261 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 146 261 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 261 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 124 322 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 322 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 939 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 939 BGN
Финансиране от бенефициента 48 771 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Създадени инвестиции
Индикатор 6 Разработена и внедрена СУИС
Индикатор 7 : Сертифицирана СУИС
Индикатор 8 Закупена и внедрена CRM система
Индикатор 9 Повишена ефективност на работа
Индикатор 10 Намалена себестойността на услугите
Индикатор 11 Намалено време за обслужване на нови клиенти
Индикатор 12 Подобрена комуникация с клиентите, контрагентите и в отделите
Индикатор 13 Извършена визуализация на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз