Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0388-C0001
Номер на проект: 3МС-02-135/01.06.2011
Наименование: Усъвършенстване на системите за управление на „ГАЗТЕК БГ”АД - въвеждане на система за управление на околната среда ISO 14001-2004 и стандарт за социална отговорност SA 8000:2008
Бенефициент: "ГАЗТЕК БГ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Цялостно подобрение в управлението на фирмата и повишаване на нейната конкурентоспособност посредством постигане на съответствие с международно признати стандарти за качество.
Дейности: Дейност 1 Подготвителен етап - съставяне на екип по проекта
Дейност 2 Провеждане на процедури за избор на изпълнители по предвидените дейности
Дейност 3 Подготовка, планиране и организация на дейностите по развитие на системи за управление съгласно изискванията на стандарт ISO 14001: 2004 и SA 8000:2008
Дейност 4 Внедряване на разработените системи за управление
Дейност 5 Сертифициране на системи за управление по Стандарт ISO 14001 и стандарт SA 8000 – социална отговорност
Дейност 6 Одит на проекта
Дейност 7 Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 650 BGN
Общ бюджет: 20 408 BGN
БФП: 15 306 BGN
Общо изплатени средства: 15 306 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 306 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 306 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 010 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 010 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 296 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 296 BGN
Финансиране от бенефициента 11 550 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 разработени документи по ISO 14001-2004 и SA 8000-2008
Индикатор 4 обучени одитори
Индикатор 5 използвани специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз