Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0632-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Престиж и ефективност с ISO 9001: 2008 и IT технологии
Бенефициент: "ДОГРАМА СТИЛ-ПРОЕКТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: 1. Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството ISO 9001:2008 във фирма "Дограма стил-проект" ООД 2. Създаване на интерактивна централизирана глобална търговска мрежа, която съдържа каталогова база данни от продукти с детайлни описания и изображения 3. Създаване на ефективна и ефикасна организация на дейността чрез обучение на персонала и привличане на водещи специалисти в областта на информационните технологии.
Дейности: 1. Открита процедура за избор на изпълнител за разработване и внедряване на Централизирана система за управление продажбите /софтуер/ – чл.7, ал.1 от ПМС 55 от 12.03.2007 г.
2. Процедури за избор на изпълнители за ограничен избор с най- малко три оферти, съгласно чл.7, ал.3 и чл. 12 от ПМС 55 от 12.03.2007 г.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.1.: Разработване и внедряване на система за управление на кечеството
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Разработване и внедряване на Централизирана система за управление продажбите /софтуер/
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Сертифициране по ISO 9001:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Доставка на обрудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Одит по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Визуализация по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 510 BGN
Общ бюджет: 85 026 BGN
БФП: 63 770 BGN
Общо изплатени средства: 63 770 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 63 770 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 770 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 54 204 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 204 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 565 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 565 BGN
Финансиране от бенефициента 25 503 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Повишаване ефективността на управление на производствените процеси и увеличаване производството на мебели
Индикатор 6 Увеличаване на продажбите на готови мебели
Индикатор 7 Износ на готови мебели за Европейския пазар
Индикатор 8 Повишаване компетентността на служителите – проведени обучения за вътрешен одит и администриране на нововъведените системи
Индикатор 9 Въведени информационни технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз