Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0444-C0001
Номер на проект: 3МС-02-153/01.06.2011
Наименование: Въвеждане на система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 в БизнесСофт ООД
Бенефициент: "БИЗНЕС СОФТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 в БизнесСофт ООД
Дейности: Дейност 1: Внедряване на Система за Управление на Качеството и Информационната Сигурност по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005
Дейност 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА
Дейност 3: Сертификация на Система за Управление на Качеството и Информационната Сигурност по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.
Дейност 4: Управление на проекта
Дейност 5: Визуализация на проекта
Дейност 6: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 105 270 BGN
Общ бюджет: 136 597 BGN
БФП: 102 448 BGN
Общо изплатени средства: 102 448 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 102 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 102 448 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 448 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 87 081 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 081 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 367 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 367 BGN
Финансиране от бенефициента 35 090 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Внедрени нови технологии.
Индикатор 6 Намаляване средната възраст на технологичното оборудване.
Индикатор 7 Намаляване себестойността на продуктите.
Индикатор 8 Изготвен одиторски доклад..
Индикатор 9 Изготвен технически отчет.
Индикатор 10 Изготвен финансов отчет.
Индикатор 11 Разпространени информационни материали - брошури
Индикатор 12 Разпространени информационни материали – информационна табела
Индикатор 13 Разпространени информационни материали – стикери за оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз