Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0138-C0001
Номер на проект: 3МС-02-55/01.06.2011
Наименование: Модернизация на управлението и повишаване на конкурентоспособността на „ЛЗ Яхтинг 1991 АД” чрез въвеждане на СУК ISO 9001:2008.
Бенефициент: „ЛЗ ЯХТИНГ 1991” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: подобряване качеството на услугите предлагани от "ЛЗ Яхтинг 1991" АД и повишаване стандарта на обслужване
Дейности: Дейност 1. Консултации по въвеждане на СУК ISO 9001:2008
Дейност 2. Сертифициране на СУК ISO 9001:2008
Дейност 3. Визуализация на проекта
одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 700 BGN
Общ бюджет: 9 789 BGN
БФП: 7 342 BGN
Общо изплатени средства: 7 342 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 342 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 342 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 241 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 241 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 101 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 101 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 101 BGN
Финансиране от бенефициента 2 900 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз