Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0333-C0001
Номер на проект: 3МС-02-120/01.06.2011
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на ‘Авиейшън сървисиз България МиМ’, чрез въвеждане на интегрирана система за управление на качеството, околна среда и информационна сигурност в съответствие с ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 и ISO 14001:2004
Бенефициент: АВИЕЙШЪН СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е да се повиши ефективността на ‘Авиейшън сървисиз България МиМ’ ООД и конкурентоспособността й на българския и международни пазари.
Дейности: Консултантски услуги по въвеждане на интегрирана система за управление на качеството, околната среда и информационна сигурност в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005
Дейности за инвестиции в ДМА за целите на въвежданата система за управление на качеството, околната среда и информационна сигурност в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005
Сертификация на интегрирана система за управление на качеството, околната среда и информационна сигурност в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005
Визуализация - През целия период на проекта
Одит на проекта
Изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 500 BGN
Общ бюджет: 195 011 BGN
БФП: 144 098 BGN
Общо изплатени средства: 144 098 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 144 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 144 098 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
144 098 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 122 483 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 483 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 615 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 615 BGN
Финансиране от бенефициента 52 115 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Закупено и внедрено оборудване за поддържане на интегрирана система за управление
Индикатор 6 Популяризиран проекта и спазени изискванията за визуализация.
Индикатор 7 Финансово и технически успешно реализиран проект.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз