Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0035-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Увеличаване на конкурентоспособността на „НЕТ РЕАКТ” ООД чрез качествено подобрение на организационното управление.
Бенефициент: "НЕТ РЕАКТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на „НЕТ РЕАКТ” ООД, чрез цялостно регламентиране на управлението на ресурсите в организацията и повишаване качеството на предоставяните IT услуги като фактор на нейното устойчиво развитие на световния и националния пазар.
Дейности: Дейност 1 „Проектен старт”.
Дейност 2 “Избор на изпълнители на консултантски услуги и услуги за разработване и въвеждане на ERP система”.
Дейност 3 “Разработка и въвеждане на ERP система”.
Дейност 4 “Разработване и внедряване на Система за управление на IT услугите съгласно стандарт ISO/IEC 20000-1:2011”.
Дейност 5 “Избор на изпълнител на сертификационни услуги”.
Дейност 6 “Сертифициране на Система за управление на IT услугите съгласно стандарт ISO/IEC 20000-1:2011”.
Дейност 7 “Финализиране на проекта”.
Дейност 8 Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БГ Сервиз" ООД
"Лойдс Регистър ЕМЕА Клон"
Дес Партнърс
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 560 BGN
Общ бюджет: 160 270 BGN
БФП: 120 203 BGN
Общо изплатени средства: 120 203 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 120 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 120 203 BGN
2015 0 BGN
120 203 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 102 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 102 172 BGN
2015 0 BGN
102 172 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 030 BGN
2015 0 BGN
18 030 BGN
Финансиране от бенефициента 40 520 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Създадени инвестиции .
Индикатор 5 Разработена и въведена система за управление на ресурсите (ERP система)
Индикатор 6 Разработени и внедрени системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой)
Индикатор 7 Проведени обучения свързани с въвеждането на система за управление на ресурсите (ERP система
Индикатор 8 Проведено обучение свързано с внедряване на Система за управление на IT услугите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз