Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0422-C0001
Номер на проект: 3МС-02-145/01.06.2011
Наименование: Повишаване на ефективността чрез съответствие с изискванията на ISO 9001:2008
Бенефициент: "ХИПОЛЕНД" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността чрез съответствие с изискванията на ISO 9001:2008
Дейности: Дейност 1: Консултантските услуги за разработване и внедряване на Система за управление на качеството (СУК), съгласно стандарт ISO 9001:2008
Дейност 2 – Доставка на (ДНА) специализиран софтуер,Доставка на (ДМА) сървъри,Доставка на (ДМА) компютри
Дейност 3 – Доставка на (ДМА) високопроизводителен мрежови принтер
Дейност 4: Сертификация
Дейност 5 – Визуализация на проекта
Дейност 6 – Одит на проекта
Дейност 7 – Сформиране на екип по проекта
Дейност 8 – Подготовка и управление на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 650 BGN
Общ бюджет: 95 893 BGN
БФП: 71 919 BGN
Общо изплатени средства: 71 919 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 919 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 919 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 131 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 131 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 788 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 788 BGN
Финансиране от бенефициента 24 550 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Предоставените консултантски услуги..
Индикатор 6 Работеща и обезпечена информационна система (сървър, софтуеър и компютри ДМА и ДНА).
Индикатор 7 Внедрена СУК в "ХИПОЛЕНД" ООД
Индикатор 8 Удовлетвореност на клиенти и партньори .


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз