Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул."Княз Александър Бетенберг" 16А, ап.21
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване конкурентоспособността на „ЮДК” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт ISO 9001 и въвеждане на CRM система 27.04.2012 0 0 63 248 0 18,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0078-C0001
“Видин - развитие на туризма с прилагане на италианския опит” BG161PO001-4.2.01-0069-C0001
Изграждане на укрепителни съоръжения на свлачища на път IV-86024 (II-86), Лясково – Яворово – Добралък, в община Асеновград BG161PO001-1.4.03-0026-C0001
Укрепителни съоръжения на срутища на път ІІІ – 102 „Граница ОПУ Видин – Монтана” км 80+500 – км81+224”- Община Монтана BG161PO001-1.4.03-0023-C0001
Унифициране възможностите на общините при предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.02-0143-C0001
Благоустрояване на средата в най-оживените обществени пространства на традиционния център на град Свищов BG161PO001-1.4.05-0023-C0001
“Асеновград – свещената порта на Родопите” BG161PO001-3.1.02-0108-C0001
Мостът - кръстопът на култури BG161PO001-1.1.10-0025-C0001
Технологично обновление в"Медиана Планинг"Груп" ООД" BG161PO003-2.1.11-0057-C0001
Вяра в Несебър BG161PO001-3.1.03-0035-C0001
Антична вила Армира BG161PO001-3.1.03-0046-C0001
Интегриран проект за развитие на културно-историч1еския туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово BG161PO001-3.1.03-0028-C0001
Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград BG161PO001-3.1.03-0043-C0001
"Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция" BG161PO001-3.1.03-0054-C0001
Преоборудване с медицинска апаратура, ремонт и мерки по енергийна ефективност за МБАЛ "Ю.Вревская" ЕООД Бяла BG161PO001-4.1.05-0001-C0001
Привлекателни и топли социални заведения BG161PO001-1.1.11-0010-C0001
"Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен" BG161PO001-3.1.03-0049-C0001
ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ BG161PO001-1.1.12-0014-C0001
Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София BG161PO001-1.1.12-0019-C0001
ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ – БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА BG161PO001-1.1.12-0007-C0001
Ремонт, обновяване и оборудване на "МБАЛ Велинград" BG161PO001-1.1.12-0009-C0001
Повишаване конкурентоспособността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД – гр. Габрово BG161PO003-2.1.12-0701-C0001
„Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели” BG161PO001-3.1.02-0091-C0001
"НАР Яйлата- античната врата на Добруджа" BG161PO001-3.1.03-0031-C0001
Оттука започва България BG161PO001-3.1.03-0044-C0001
"Реки на времето" BG161PO001-3.2.02-0029-C0001
Корените на България BG161PO001-3.2.02-0040-C0001
„Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар» BG161PO001-3.2.02-0018-C0001
Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево BG161PO001-3.2.02-0037-C0001
Античното наследство на Тракия BG161PO001-3.2.02-0019-C0001
По пътищата на цивилизацията BG161PO001-3.2.02-0001-C0001
Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица BG161PO001-3.2.02-0021-C0001
Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи BG161PO001-3.2.02-0023-C0001
„Иновационни и ефективни решения в интерес на здравето, самочувствието и комфорта” BG161PO003-1.1.05-0124-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване в подкрепа на създаване на МЦ в община Котел BG161PO001-4.1.05-0010-C0001
Разработване на иновативен софтуерен продукт за статичен анализ на Clojure (Клоужър) програми BG161PO003-1.1.05-0204-C0001
Долината на Струма BG161PO001-3.2.03-0023-C0001
Туристически район "Рила" BG161PO001-3.2.03-0021-C0001
„Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” BG161PO001-3.2.03-0014-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД, гр. Златоград BG161PO001-4.1.05-0013-C0001
Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана BG161PO001-1.4.09-0010-C0001
„СЪВРЕМЕННО ПРОСТРАНСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНА ГРАДСКА СРЕДА НА ЦЕНТРАЛНА ЗОНА ГР.ДУПНИЦА“ BG161PO001-1.4.09-0027-C0001
Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия програмен период 2014-2020 г. BG161PO001-5.3.02-0034-C0001
Реконструкция/ обновяване и оборудване на МБАЛ Троян ЕООД, гр. Троян BG161PO001-1.1.12-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз