Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0049-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/028-01
Наименование: "Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен"
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 05.01.2012
Дата на приключване: 19.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции на територията на гр. Сливен, както и да се възстанови, укрепи и развие културно-историческата забележителност - историческата крепост „Туида” като цялостен, атрактивен туристически продукт.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Изпълнение на СМР
дейност 4: Изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол
дейност 5 Изпълнение на авторски надзор
дейност 6: Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
дейност 7: Специализирани обучения в сферата на туризма и анимацията
дейност 8: Маркетинг и реклама
дейност 9: Осигуряване на устойчивост
дейност 10: Дейности за разпространение на информация, публичност и визуализация
дейност 11: Одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 255 784 BGN
Общ бюджет: 4 793 623 BGN
БФП: 4 687 159 BGN
Общо изплатени средства: 3 937 741 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 687 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 498 755 BGN
2014 0 BGN
2015 1 438 987 BGN
3 937 741 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 984 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 123 941 BGN
2014 0 BGN
2015 1 223 139 BGN
3 347 080 BGN
В т.ч. Национално финансиране 703 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 374 813 BGN
2014 0 BGN
2015 215 848 BGN
590 661 BGN
Финансиране от бенефициента 101 803 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз