Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/013-01
Наименование: ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ – БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 31.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МБАЛ – Балчик, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Изпълнение на СМР
дейност 4 Изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол
дейност 5 Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
дейност 6 Дейности за разпространение на информация, публичност и визуализация
дейност 7 Изпълнение на дейности по доставка на оборудване и обзавеждане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 683 921 BGN
Общ бюджет: 3 465 291 BGN
БФП: 3 426 795 BGN
Общо изплатени средства: 3 171 869 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 426 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 289 421 BGN
2014 882 448 BGN
2015 0 BGN
3 171 869 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 912 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 946 008 BGN
2014 750 081 BGN
2015 0 BGN
2 696 088 BGN
В т.ч. Национално финансиране 514 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 343 413 BGN
2014 132 367 BGN
2015 0 BGN
475 780 BGN
Финансиране от бенефициента 40 345 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 5 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 6 @ Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз