Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0010-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/010-01
Наименование: Привлекателни и топли социални заведения
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: На територията на Монтана да се подсигури съвременна и подходяща материална база с цел замяна на домовете за настаняване на деца с нови интегрирани социални услуги в общността за подкрепа на семействата на деца и с особено внимание към децата с увреждания, които да заменят институционалната грижа
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Изпълнение на СМР
дейност 4 Изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол
дейност 5 Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
дейност 6 Дейности за разпространение на информация, публичност и визуализация
дейност 7 Изпълнение на дейности по озеленяване
дейност 8 Изпълнение на дейности по доставка на оборудване и обзавеждане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 066 298 BGN
Общ бюджет: 2 020 489 BGN
БФП: 1 850 568 BGN
Общо изплатени средства: 1 876 383 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 850 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 723 204 BGN
2013 618 627 BGN
2014 534 552 BGN
2015 0 BGN
1 876 383 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 572 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 614 723 BGN
2013 525 833 BGN
2014 454 369 BGN
2015 0 BGN
1 594 926 BGN
В т.ч. Национално финансиране 277 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 108 481 BGN
2013 92 794 BGN
2014 80 183 BGN
2015 0 BGN
281 457 BGN
Финансиране от бенефициента 169 921 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 5 Икономия на енергия от ремонтирани/реконструирани сгради за защитени жилища
Индикатор 6 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 7 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз