Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0034-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/034-04
Наименование: Подготовка на Община Монтана за успешно развитие през следващия програмен период 2014-2020 г.
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 29.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот в община Монтана, чрез подготовка на Община Монтана за новия програмен период 2014-2020г. Тази цел е в пълно съответствие с общата цел на ОП „РЕгионално развитие“ и ще допринесе за изпълнението й, чрез създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентноспособност и устойчиво развитие в Община Монтана.
Дейности: Дейност 8 „Изготвяне на одит“
Дейност 5 „Изготвяне на технически паспорти"
Дейност 1 "ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА"
Дейност 3 „ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ"
Дейност 6 „Изготвяне на технически проекти"
Дейност 4 "Изготвяне на енергийно обследване"
Дейност 2 ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 7 „Организиране на информационен форум"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 537 120 BGN
Общ бюджет: 488 093 BGN
БФП: 488 093 BGN
Общо изплатени средства: 329 831 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 488 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 187 992 BGN
2015 141 839 BGN
329 831 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 414 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 159 793 BGN
2015 120 563 BGN
280 356 BGN
В т.ч. Национално финансиране 73 214 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 199 BGN
2015 21 276 BGN
49 475 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 (Д) ИНДИКАТОР: Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз