Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.05-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-05/2011/001-02
Наименование: Преоборудване с медицинска апаратура, ремонт и мерки по енергийна ефективност за МБАЛ "Ю.Вревская" ЕООД Бяла
Бенефициент: ОБЩИНА БЯЛА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.12.2011
Начална дата: 22.12.2011
Дата на приключване: 22.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Бяла
Описание
Описание на проекта: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МБАЛ „Юлия Вревская”, Община Бяла, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Изпълнение на СМР
дейност 4 Изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол
дейност 5 Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
дейност 6 Дейности за разпространение на информация, публичност и визуализация
дейност 7 Изпълнение на дейности по доставка на оборудване и обзавеждане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 404 845 BGN
Общ бюджет: 4 478 381 BGN
БФП: 4 258 529 BGN
Общо изплатени средства: 4 258 529 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 258 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 863 149 BGN
2014 1 395 380 BGN
2015 0 BGN
4 258 529 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 619 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 433 677 BGN
2014 1 186 073 BGN
2015 0 BGN
3 619 750 BGN
В т.ч. Национално финансиране 638 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 429 472 BGN
2014 209 307 BGN
2015 0 BGN
638 779 BGN
Финансиране от бенефициента 228 113 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения
Индикатор 3 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване.
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП.
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите на лечебните заведения
Индикатор 6 Брой създадени временни работни места
Индикатор 7 .Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз