Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123641888 „БАЛТОВ КОНСУЛТ” ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък Пл.”Севтополис” 8
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на Балтов Консулт ЕООД чрез внедряване на aвтоматична информационна система” 27.04.2012 24 703 18 520 6 490 18 520 10,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентоспособността на "Петрургия" АД чрез въвеждане на СУК съгласно ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0034-C0001
Модернизация на управлението и повишаване конкурентоспособността на Елваис ООД чрез въвеждане на СУК съгласно ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.02-0149-C0001
Изграждане на система за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0205-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Лемна Екоинвест-България"АД чрез покриване на международни стандарти БДС ISO 9001:2008 и БДС ISO 14001:2005 BG161PO003-2.1.08-0008-C0001
Усъвършенстване на системите за управление на „ГАЗТЕК БГ”АД - въвеждане на система за управление на околната среда ISO 14001-2004 и стандарт за социална отговорност SA 8000:2008 BG161PO003-2.1.08-0388-C0001
„Конкурентоспособност и устойчив растеж на „Дилтекс” ООД чрез интегрирано внедряване на системи за управление” BG161PO003-2.1.08-0413-C0001
Управлението на информационната безопасност като фактор за повишаване конкурентоспособността на „Бъдещност” АД BG161PO003-2.1.08-0419-C0001
Въвеждане на система за управление на качеството и информационната сигурност по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 в БизнесСофт ООД BG161PO003-2.1.08-0444-C0001
Въвеждане на системи за управление в Паралел ЕООД BG161PO003-2.1.12-0645-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „КОЦ-Русе” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система BG161PO003-2.1.12-0759-C0001
Безопасен труд във "Фазан И - ЕООД" BG051PO001-2.3.02-0147-C0001
Подобряването на условията на труд - фактор за повишаване работоспособността на заетите в Спартак АД BG051PO001-2.3.02-0253-C0001
"Работниците от "Джела-Н.Д." ЕООД с по-добри условия на труд и повишена производителност на труда" BG051PO001-2.3.02-0200-C0001
Безопасните условия на труд - най-сигурният път към успеха BG051PO001-2.3.02-0056-C0001
Подобряване условията на труд - фактор за повишаване производителността и работоспособността на работната сила на "УНИТРАФ" АД BG051PO001-2.3.02-0082-C0001
Осигуряване на безопасен труд - фактор за повишаване на производителността на труда във фирма "АТМ - Спасов" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0036-C0001
Създаване на условия за безопасен труд в предприятие "Класика" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0033-C0001
Подобряване условията на труд в "ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ - БЪЛГАРИЯ" АД BG051PO001-2.3.02-0252-C0001
Здравословен труд BG051PO001-2.3.02-0126-C0001
"Здраве при работа" BG051PO001-2.3.02-0316-C0001
"По-добро работно място - по-добра производителност чрез инвестиция в човешкия капитал в "КИД ПЛЮС" ЕООД" BG051PO001-2.3.02-0005-C0001
Осигуряване на безопасен труд и подобряване на условията на труд в "ДАР - 80" ООД BG051PO001-2.3.02-0137-C0001
Повишаване безопасността на трудовия процес в Йордан Мишев АД чрез внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества BG051PO001-2.3.02-0403-C0001
Подобряване условията на труд и повишаване конкурентоспособността на ХЕГРА Д ЕООД чрез анализ и проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущ ремонт в шивашко-матрачен цех, осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност BG051PO001-2.3.02-0401-C0001
Повишаване на безопасността при работа в "Синхрон Инвест" ООД BG051PO001-2.3.02-0335-C0001
Подобряване на условията на труд в "ХЕЛА-БОРИСЛАВОВ" ООД BG051PO001-2.3.02-0358-C0001
"Отговорност, безопасност и здраве - гаранция за успех" BG051PO001-2.3.03-0129-C0001
"Повишаване безопасността на труда във фирма "КОНТРАСТ БИЛДИНГ" ЕООД чрез модернизиране на организацията на труда и внедряване на стандарт за управление на риска" BG051PO001-2.3.03-1148-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Кадифе 1" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0611-C0001
''Подобряване на условията на труд в ''АС Инженеринг''ЕООД'' BG051PO001-2.3.03-1151-C0001
''Усъвършенстване организацията и условията на труд в ''Браян Термоизол''ЕООД за повишаване ефективността и мотивацията на работещите в предприятието.'' BG051PO001-2.3.03-1166-C0001
По-безопасни условия на труд, чрез нови технологични решения BG051PO001-2.3.03-1174-C0001
Повишаване на ефективността на организацията на труда и здравословните и безопасни условия на труд в "МБАЛ-Бургас" АД BG051PO001-2.3.03-0521-C0001
"Повишаване на безопасните условия на труд в "СИМЕКС" ЕООД BG051PO001-2.3.03-0685-C0001
"По-добри условия на труд - по-висока производителност и сигурност на работното място в "Екобулхарт" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0515-C0001
"БЕЗОПАСЕН ТРУД И РЕМОНТ СЕРВИЗ ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0574-C0001
"Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в "БАРОН" ЕООД и оптимизиране на трудовата дейност в предприятието" BG051PO001-2.3.03-0636-C0001
"Подобряване на условията на труд и безопасността на труда в "СТОВИ 1" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0627-C0001
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ – ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КАЧЕСТВО BG051PO001-2.3.03-0427-C0001
''Работа и труд без злополуки'' BG051PO001-2.3.03-1179-C0001
Подобряване на условията на труд в "Косаня" ЕООД BG051PO001-2.3.03-0304-C0001
"Създаване на условия за безопасен труд във "Варна Меритайм" ООД" BG051PO001-2.3.03-0415-C0001
"Подобряване на условията на труд в "СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0252-C0001
"Безопасен труд във "ФРУКТО СЛИВЕН" АД" BG051PO001-2.3.03-1150-C0001
"Инвестиция за безопасен труд" BG051PO001-2.3.03-1137-C0001
Да се трудим безопасно BG051PO001-2.3.03-1079-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз