Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0419-C0001
Номер на проект: 3МС-02-144/01.06.2011
Наименование: Управлението на информационната безопасност като фактор за повишаване конкурентоспособността на „Бъдещност” АД
Бенефициент: "Бъдещност" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Чирпан
Описание
Описание на проекта: Управлението на информационната безопасност като фактор за повишаване конкурентоспособността на „Бъдещност” АД
Дейности: Дейност 1: Изграждане и въвеждане на система за управление на информационната сигурност съгласно международния стандарт ISO 27001:2005 Дейност 1: Изграждане и въвеждане на система за управление на информационната сигурност съгласно международния стандарт ISO 27001:2005
Дейност 2: Закупуване на оборудване за осигуряване на съответствие с изискванията на стандарта ISO 27001:2005 Дейност 2: Закупуване на оборудване за осигуряване на съответствие с изискванията на стандарта ISO 27001:2005
Дейност 3: Сертифициране на система за управление на информационната сигурност съгласно международния стандарт ISO 27001:2005 Дейност 3: Сертифициране на система за управление на информационната сигурност съгласно международния стандарт ISO 27001:2005
Дейност 4: Одит на проекта Дейност 4: Одит на проекта
Дейност 5: Визуализация и публичност на проекта Дейност 5: Визуализация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 944 BGN
Общ бюджет: 118 236 BGN
БФП: 88 559 BGN
Общо изплатени средства: 88 559 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 88 559 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 559 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 75 275 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 275 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 284 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 284 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 284 BGN
Финансиране от бенефициента 30 476 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Изградена и въведена система за управление на информационната безопасност (брой)
Индикатор 6 Доставени системи за събиране, анализиране и защита на информация (брой)
Индикатор 7 Изготвени материали за визуализация
Индикатор 8 Изготвен независим финансов одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз