Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0770-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на Балтов Консулт ЕООД чрез внедряване на aвтоматична информационна система”
Бенефициент: „БАЛТОВ КОНСУЛТ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Общата цел на настоящото проектно предложение е създаване на условия за повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти, поддържане на стабилните пазарни позиции на Балтов Консулт ЕООД като фактори за повишена конкурентоспособност и устойчив икономически растеж.
Дейности: Дейност 1: Внедряване на CRM система
Дейност 2: Доставка на хардуерно оборудване, отговарящо на системните изисквания на специализирания CRM софтуер
Дейност 3: Дейности за публичност и визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стоун Компютърс" АД
Бусолс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 440 BGN
Общ бюджет: 24 703 BGN
БФП: 18 520 BGN
Общо изплатени средства: 18 520 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 520 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 520 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 742 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 742 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 778 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 778 BGN
Финансиране от бенефициента 6 490 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Въведена и функционираща CRM система
Индикатор 5 Индикатор 2: Доставена сървърна конфигурация (сървър)
Индикатор 6 Индикатор 3: Доставена апаратна система за IP телефония
Индикатор 7 Индикатор 3: Публикации в пресата
Индикатор 8 Индикатор 4: Монтирана информационна табела
Индикатор 9 Индикатор 5: Публикувани съобщения на интернет страницата на фирмата
Индикатор 10 Индикатор 6: Поставени информационени стикери
Индикатор 11 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз