Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0205-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на система за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2004
Бенефициент: Нео - Титан ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Изграждане на система за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2004
Дейности: Избор на консултантска организация
Подготовка, анализ и планиране на СУОС; Разработване на СУОС; Внедряване на СУОС
Избор на сертифицираща организация
Сертификация на СУОС
Избор на организация за одит на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 600 BGN
Общ бюджет: 29 380 BGN
БФП: 14 690 BGN
Общо изплатени средства: 14 690 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 690 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 690 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 487 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 487 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 204 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 204 BGN
Финансиране от бенефициента 18 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз