Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131494992 "Сертификейшън Интернешънъл България"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Район "Оборище" ,Ул „11-ти август" 1А, ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Утвърждаване на "НОВО - ТЕХ" ООД като лидер на пазара чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.02-0098-C0001
"Разширяване на пазарите чрез сертификация спрямо ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0105-C0001
"Покриване на изискванията на стандарт ISO 9001:2000 във Възход Манифакчъринг ООД" BG161PO003-2.1.02-0187-C0001
Чрез консултантска инвестиционна подкрепа към модернизация BG161PO003-2.1.02-0087-C0001
"Покриване на изискванията на международен стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000 в Ейч Джи Би ЕООД" BG161PO003-2.1.02-0057-C0001
"Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в ХОРНИТ ООД" BG161PO003-2.1.02-0082-C0001
"Подобряване на управлението и повишаване на качеството в Мама ООД в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0133-C0001
Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в “ДЖИ ДИ БИ СОЛ” ЕАД в съответствие с БДС EN ISO/IEC 27001:2005 BG161PO003-2.1.02-0138-C0001
Подобряване на конкурентноспособността на САВЕЛ чрез отговаряне на изискванията на ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.02-0025-C0001
Повишаване безопасността на продукта в "Синергон хотели" АД чрез покриване на изискванията на стандарт ISO 22000:2005 BG161PO003-2.1.02-0088-C0001
Внедряване на системи за управление качество и околната среда в "Мазалат" ЕООД BG161PO003-2.1.02-0141-C0001
"Повишаване на информационната сигурност в Булгед ООД" BG161PO003-2.1.02-0104-C0001
"Покриване на изискванията на стандарт ISO 9001:2000 в Модена ЕООД" BG161PO003-2.1.02-0126-C0001
"Повишаване на конкурентноспособността в "Политекс" АД чрез въвеждане на международно признати стандарти, сертифицирането и интегрирането им в единна информационна система" BG161PO003-2.1.02-0023-C0001
Подобряване управлението във "ФЛЕКСИКОН БГ" ЕООД чрез внедряване на системи за упраление на качеството и контрол върху околната среда BG161PO003-2.1.02-0085-C0001
"Конкурентноспособност чрез покриване изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0153-C0001
Производство на облекла по международни стандарти BG161PO003-2.1.02-0049-C0001
"Създаване на условия за подобрен контрол и модернизация в „ЕЛНЕТ БЪЛГАРИЯ” АД" BG161PO003-2.1.02-0289-C0001
"Осигуряване сигурността на данни при предоставяне консултации и внедряване на софтуерни решения за изграждане телекомуникационни мрежи, чрез внедряване на СУИС" BG161PO003-2.1.02-0024-C0001
"ЕТ Равик - Оля Рангелова" конкурентноспособност чрез покриване на световни изисквания за безопасност на храната" BG161PO003-2.1.02-0055-C0001
"Покриване на международно признати стандарти-ISO 9001:2000 от фирма "Липо Харт" ООД" BG161PO003-2.1.02-0061-C0001
"Повишаване на конкурентноспособността на МЕГИ 96 ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0129-C0001
"Внедряване на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001-2000 в " Мултипринт" ООД" BG161PO003-2.1.02-0094-C0001
Създаване на условия за развитие на "Яна тур - България" ООД, чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.02-0121-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на СД "Мебели Рабелс Беленски и с-ие" чрез разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0050-C0001
"Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2000 - условие за подобрена конкурентоспособност на "СВЕМАР"ООД" BG161PO003-2.1.02-0151-C0001
"Покриване на изискванията на стандарт ISO 9001:2000 в Колоре България ЕООД" BG161PO003-2.1.02-0185-C0001
"Внедряване на добри практики за управление на качеството и безопасността на храните в хотели Рила и Рилена" BG161PO003-2.1.02-0077-C0001
"Привеждане на производството на трикотажни облекла в ЕТ Джони в съответствие с изискванията на международен станадрт за управление на качеството ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0067-C0001
"Внедряване на добри практики за управление на качеството и безопасността на храните в хотел Вила Рока" BG161PO003-2.1.02-0193-C0001
"Повишаване конкурентноспособността на "Колев и Колев" ООД чрез разработване, внедряване и сертификация на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0005-C0001
"Достигане на европейски стандарти за информационна сигурност в полиграфическата индустрия в Алианс Принт ЕООД" BG161PO003-2.1.02-0131-C0001
"Повишаване качеството на крайния продукт и услугите и повишаване на конкурентоспособността на Географски свят - Рачев Жечев и сие ООД" BG161PO003-2.1.02-0161-C0001
"Подобряване на управлението и повишаване на качеството в Лейдис ООД в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.02-0145-C0001
БКС ЕООД - повишаване конкурентоспособността чрез производство в съответствие със стандарт ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0004-C0001
Внедряване на Система за управление на околната среда за постигане на устойчиво развитие на Фактор ЕООД и висока конкурентоспособност на фирмата BG161PO003-2.1.03-0180-C0001
Минимизиране на аспекти на замърсяване на околната среда чрез внедряване и сертификация на СУОС и закупуване на релевантно оборудване BG161PO003-2.1.03-0006-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Начев” ЕООД, чрез покриване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.03-0052-C0001
Внедряване на Система за Управление на Качеството съгласно изискванията на Стандарт ISO 9001:2000 в “ХЕБЪРСТРОЙ” ООД BG161PO003-2.1.03-0075-C0001
BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти” BG161PO003-2.1.03-0077-C0001
По пътя към международните пазари чрез въвеждане на международнопризнати стандарти BG161PO003-2.1.03-0089-C0001
С международни стандарти в проектирането и архитектурата - към по-висока конкурентноспособност BG161PO003-2.1.03-0090-C0001
Повишаване конкурентноспособността на ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.03-0097-C0001
Повишаване конкурентноспособността на „Био Фреш” ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.03-0098-C0001
Информация и сигурност – качество за клиента BG161PO003-2.1.03-0229-C0001
Внедряване на съвременни практики за добро управление на качеството в ГЕОПЛАН ЕООД BG161PO003-2.1.03-0124-C0001
Въвеждане на Система за управление на околната среда в „Джиза БГ” ООД BG161PO003-2.1.03-0126-C0001
Управление на качеството на предлаганите услуги и информационна сигурност в Мур Стивънс Булмар ЕООД BG161PO003-2.1.03-0134-C0001
Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукта на «НЕТКОМ КОМПЛЕКТ 2000» ЕООД. BG161PO003-2.1.03-0252-C0001
Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукта на „МЕТРОМЕДИА” ООД чрез внедряване на система за управление на качеството и подобряване на технологията по управление на процесите BG161PO003-2.1.03-0158-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.03-0163-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.03-0164-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ ВИДИН” ЕООД BG161PO003-2.1.03-0165-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „БУЛМАР МЛ” ООД, чрез покриване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.03-0253-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ” ЕООД BG161PO003-2.1.03-0166-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в “ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД. BG161PO003-2.1.03-0167-C0001
Внедряване на интегрирана система за управление, състояща се от Система за управление на качеството и Система за управление на околната среда, за налагането на фирмата като лидер сред спедиторските компании BG161PO003-2.1.03-0178-C0001
"Повишаване конкурентоспособността чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2008" BG161PO003-2.1.03-0268-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на СИНЕМАК ООД чрез технологична модернизация и покриване на изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2008" BG161PO003-2.1.03-0270-C0001
"ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ - ISO - 9001 ОТ ФИРМА БИТ ООД" BG161PO003-2.1.03-0279-C0001
"Внедряване на система за управление на качеството и подобряване на технологията по управляване на процесите" BG161PO003-2.1.03-0288-C0001
"Повишаване качеството на услугите на "ДОРИС" ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2008" BG161PO003-2.1.03-0346-C0001
--- BG161PO003-2.1.03-0354-C0001
Изграждане на система за управление на информационната сигурност и сертифициране по международно признатия стандарт ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.03-0133-C0001
Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукта на „ТРАДЕКС” АД чрез внедряване на интегрирана система за управление на качеството и околната среда и подобряване на технологията по качествен контрол на продукта BG161PO003-2.1.03-0169-C0001
"Устойчиво развитие и инвестиционна политика в хармония с природата" BG161PO003-2.1.03-0292-C0001
Сигурност на информацията - ново измерение на качеството в "Ноубъл графикс" ООД BG161PO003-2.1.03-0184-C0001
МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.04-0006-C0001
"Деникал -05" ЕООД за конкурентоспособност и качество на предлаганите услуги" BG161PO003-2.1.08-0203-C0001
Система за управление на качеството в Дабъл Д ЕООД BG161PO003-2.1.08-0628-C0001
Подобряване на конкурентните предимства на Медикус Алфа медико-дентален център ЕООД чрез сертификация съгласно ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0211-C0001
"ЗЕД България" ЕООД - надеждност и ефективност на услугите чрез внедряване на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 базирана на информационни технологии" BG161PO003-2.1.08-0010-C0001
Система за управление на качеството в "Д.Младенов" ЕООД, гаранция за бъдещо развитие BG161PO003-2.1.08-0252-C0001
Модерно обслужване и конкурентоспособност, чрез внедряване на система за управление на качеството, съгласно стандарт СЯД 9001:2008 в "Медицински център д-р Тонев" ЕООД BG161PO003-2.1.08-0021-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на "Дармед сервиз" ООД- Пловдив" BG161PO003-2.1.08-0022-C0001
Информационна сигурност – ново предизвикателство при независимите оценки. BG161PO003-2.1.08-0268-C0001
Управление на качеството и информационната сигурност в Консултантска кантора „Филипов и партньори” BG161PO003-2.1.08-0595-C0001
"Внедряване на практики за управление на въздействието върху околната среда в дейността на ГЕОПЛАН ЕООД BG161PO003-2.1.08-0591-C0001
Повишаване на информационната сигурност в Ротопринт ООД, чрез покриване на изискванията на стандарт ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.08-0590-C0001
"Модерно управление и качество на здравните услуги в ДКЦ II - Пловдив" BG161PO003-2.1.08-0112-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Елитстрой АД в строителния бранш чрез въвеждане на практики за управление на дейността и околната среда BG161PO003-2.1.08-0551-C0001
"Информационна сигурност и защита на данни в МБАЛ Свети Панталеймон" BG161PO003-2.1.08-0113-C0001
Постигане на качество и ефективност чрез разработване на стандарта ISO 9001 BG161PO003-2.1.08-0275-C0001
Здравноосигурителен фонд "Медико-21" АД - качество и конкурентоспособност BG161PO003-2.1.08-0121-C0001
Повишаване качеството и безопасността на продукта в "Афродита хотелс" ООД чрез покриване на изискванията на стандарти ISO 9001:2008 и ISO 22 000: 2005 BG161PO003-2.1.08-0123-C0001
Въвеждане на БДС EN ISO 9001-2008 в “Орто-дизайн” ЕООД BG161PO003-2.1.08-0509-C0001
Покриване на международните стандарти за качество и сигурност на информацията, основополагащ елемент за повишаване конкурентоспособността и условие за интернационализация на дейността на Компас-преводачески услуги ЕООД BG161PO003-2.1.08-0288-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на “Био Пауър” АД чрез покриване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0370-C0001
Внедряване на Система за управление на околната среда за постигане на устойчиво развитие и висока конкурентоспособност на „Метикс” ООД BG161PO003-2.1.08-0375-C0001
Повишаване на имиджа и конкурентоспособността на Др. Пендл и Др. Писвангер ЕООД чрез внедряване и сертифициране на Система за управление на информационната сигурност. BG161PO003-2.1.08-0390-C0001
Отваряне на европейски пазари чрез внедряване на международни стандарти BG161PO003-2.1.08-0407-C0001
Внедряване на система за управление на информационната сигурност в Ломини ООД BG161PO003-2.1.08-0480-C0001
„Подобряване на управлението в „Кавангард” ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти” BG161PO003-2.1.08-0433-C0001
Качество и отговорност, съгласно стандарти ISO 9001:2008 и 14001:2004 BG161PO003-2.1.08-0451-C0001
Информационна сигурност и качество в услугите на Хроника ООД BG161PO003-2.1.12-0077-C0001
АСИП-МДЦ КАСПЕЛА – еталон за здравна помощ BG161PO003-2.1.12-1087-C0001
Насърчаване на развитието на „ФАТ” ЕООД с грижа към околната среда BG161PO003-2.1.12-1093-C0001
Внедряване на Система за управление на информационната сигурност, съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2005 BG161PO003-2.1.12-0387-C0001
Подобряване на конкурентните предимства на „Метрон“ АД чрез въвеждане на системи за управление BG161PO003-2.1.12-0156-C0001
Повишаване на качеството на продукта и управлението на процесите – фактор за устойчиво развитие на конкурентен пазар BG161PO003-2.1.12-0231-C0001
Повишаване на конкурентоспособността чрез въвеждане на системи за управление в Маркдата ООД BG161PO003-2.1.12-0232-C0001
Система за управление на информационната сигурност в „ЗЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1095-C0001
„ЕЛИТКОМ” ООД – конкурентоспособност и нови перспективи BG161PO003-2.1.12-1101-C0001
Конкурентните предимства на „Апекс - сервиз” ООД BG161PO003-2.1.12-1105-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на „БИТТЕЛ” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1106-C0001
„ТЕКОМ” ООД – ЕТАЛОН ЗА КАЧЕСТВО И ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА В СТРОИТЕЛСТВОТО BG161PO003-2.1.12-1108-C0001
Подобряване на екологичните резултати в “КМД” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1114-C0001
Качество и сигурност на информацията в „Адроит Електроникс” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1129-C0001
Разширяване на пазарните позиции и увеличаване на конкурентоспособността чрез внедряване на системи за управление на сигурността и ресурсите в ИТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД BG161PO003-2.1.12-0561-C0001
ПРЕЦИЗНОСТ И КАЧЕСТВО В ЛАБОРАТОРИЯ ПИСАНЕЦ BG161PO003-2.1.12-1138-C0001
Грижите за околната среда и повишаване на информационната сигурност в „Иво Петров – Архитекти” ООД – ново измерение на качеството BG161PO003-2.1.12-0562-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „МЦ Пулс” АД чрез внедряване и сертифициране на СУК по международно признатия стандарт БДС EN ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.12-1141-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „МБАЛ Пулс” АД чрез внедряване и сертифициране на СУК по международно признатия стандарт БДС EN ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.12-1145-C0001
„ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР” ООД – УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ BG161PO003-2.1.12-1177-C0001
Инвестиране в по-добри условия на труд в Техномат Меркурий ЕООД BG051PO001-2.3.02-0065-C0001
Подобряване на условията на труд и изграждане на система за управление на здравето и безопасността при работа в Милия Джо ЕООД BG051PO001-2.3.02-0158-C0001
Безопасен труд-устойчиво развитие BG051PO001-2.3.02-0406-C0001
Сигурност, качество и конкурентоспособност на информационните услуги BG161PO003-2.1.12-0144-C0001
Подобряване условията на труд във фирма Коди - 07 ООД чрез закупуване на работно облекло, ЛПС и машини от ново поколение, премахващи тежкия физически труд и съхраняващи здравето на работниците, и въвеждане на международна система за безопасност на труда OHSAS 18001 и сертифициране според изискванията на стандарта BG051PO001-2.3.02-0352-C0001
КАЧЕСТВО И ЗДРАВЕ - ВИА ООД BG161PO003-2.1.12-1157-C0001
Сигурност на информацията – ново измерение на качеството в АйБиСолюшън България ЕООД BG161PO003-2.1.12-0565-C0001
Повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване на системи за управление в ЕРС-КОС ООД BG161PO003-2.1.12-0748-C0001
Осигуряване на безопасни условия на труд в производителните процеси в Пападопулос и син ООД BG051PO001-2.3.02-0338-C0001
Подобряване на условията на труд във ВИСИТЕКС ООД гр.Петрич BG051PO001-2.3.02-0169-C0001
Подобряване на условията на труд и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в Геоплан ЕООД BG051PO001-2.3.02-0372-C0001
Здраве и безопасност при работа в ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД BG051PO001-2.3.02-0071-C0001
Подобряване безопасността на труда в "Зонтакс" ООД BG051PO001-2.3.02-0410-C0001
Ако е добро за теб - добро е за бизнеса BG051PO001-2.3.02-0321-C0001
Въвеждане на Система за управление на околната среда в производството на ЕТ „Димитър Христов – НЕТИ” BG161PO003-2.1.12-0590-C0001
"Подобряване нивото на професионална безопасност и здраве в ТПК "Нов свят"" BG051PO001-2.3.03-0096-C0001
"Инвестиции за безопасен труд в Енергоремонт-Бобов дол АД" BG051PO001-2.3.03-0279-C0001
"Здравословни и безопасни работни места в "Жокей" ООД" BG051PO001-2.3.03-0111-C0001
"Производство на обувки съгласно съвременни практики и международни стандарти за безопасност на труда" BG051PO001-2.3.03-0551-C0001
"Здрави хора в здрава фирма" BG051PO001-2.3.03-1025-C0001
"Повишаване ефективността на трудовата дейност на "Политрансфер Електрик" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0160-C0001
"Инициатива за безопасен труд в производството на Фактор ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0258-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Мистрал софтуер" ООД BG051PO001-2.3.03-0674-C0001
"Подобряване на условията на труд в -"ОВЕРГАЗ СЕВЕР" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0085-C0001
Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в Министерство на околната среда и водите BG051PO002-3.1.08-0010-C0001
Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в АГКК – фактор за предоставяне на качествени и насочени към потребителя административни услуги BG051PO002-3.1.08-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз