Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0067-C0001
Номер на проект: СО/QMS/025/14.01.2008
Наименование: "Привеждане на производството на трикотажни облекла в ЕТ Джони в съответствие с изискванията на международен станадрт за управление на качеството ISO 9001:2000"
Бенефициент: ЕТ "Иван Стамчев-Джони"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентноспособността на ЕТ Джони, чрез модернизация и подобряване на управлението на производствените процеси като фактор за нейното устойчиво развитие на европейския и световен пазар.
Дейности: Проектен старт Дейността се състои в сформиране на екип, отговорен за изпълнение на проекта.
Доставка на оборудване В рамките на проекта и в рамките на инвестиционната подкрепа ще бъде закупено оборудване необходимо за удовлетворяване на изискванията на стандарт ISO 9001:2000. Оборудването ще спомогне и за процеса на ефективно внедряване на СУК.
Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК
Финално отчитане
Одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 087 BGN
Общ бюджет: 83 358 BGN
БФП: 40 845 BGN
Общо изплатени средства: 40 845 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 40 845 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 845 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 719 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 719 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 127 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 127 BGN
Финансиране от бенефициента 42 764 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз