Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0112-C0001
Номер на проект: 3МС-02-43/01.06.2011
Наименование: "Модерно управление и качество на здравните услуги в ДКЦ II - Пловдив"
Бенефициент: "Диагностично-консултативен център II - Пловдив" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на медицинските услуги и конкурентоспособността на „ДКЦ II - Пловдив” ЕООД, чрез постигане на съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 9001:2008 и увеличено използване на информационни и комункиационни технологии.
Дейности: Дейност 1 - „Проектен старт”
Дейност 2 -„Инвестиции в активи” подготовка и изпълнение
Дейност 3 - „Разработване и внедряване на СУК подготовка и изпълнение
Дейност 4 - „Сертифициране на СУК подготовка и изпълнение
Дейност 5 - „Финализиране и финансов одит на проекта подготовка и изпълнение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 138 730 BGN
Общ бюджет: 166 285 BGN
БФП: 124 714 BGN
Общо изплатени средства: 124 714 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 124 714 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 714 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 106 007 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 007 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 707 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 707 BGN
Финансиране от бенефициента 46 243 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Доставено оборудване и активи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз