Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0129-C0001
Номер на проект: СО/QMS/021/14.01.2008
Наименование: "Повишаване на конкурентноспособността на МЕГИ 96 ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000"
Бенефициент: "Mеги 96" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Брезник
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентноспособността на Меги 96 ООД, чрез модернизация и подобряване на управлението на производствените процеси като фактор за нейното устойчиво развитие на европейския и световен пазар
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК
Финално отчитане
Разходи за одит на проекта Разходи за информационни дейности - информационна табела
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 581 BGN
Общ бюджет: 101 185 BGN
БФП: 49 581 BGN
Общо изплатени средства: 49 581 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 49 581 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 581 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 42 144 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 144 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 437 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 437 BGN
Финансиране от бенефициента 51 604 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз