Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0124-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на съвременни практики за добро управление на качеството в ГЕОПЛАН ЕООД
Бенефициент: "Геоплан" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на съвременни практики за добро управление на качеството в ГЕОПЛАН ЕООД
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК
Финално отчитане
Разходи за одит и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 326 BGN
Общ бюджет: 80 700 BGN
БФП: 40 326 BGN
Общо изплатени средства: 40 326 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 40 326 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 326 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 34 277 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 049 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 049 BGN
Финансиране от бенефициента 40 374 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз