Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0098-C0001
Номер на проект: BA/QMS/005/14.01.2008
Наименование: Утвърждаване на "НОВО - ТЕХ" ООД като лидер на пазара чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000
Бенефициент: "Ново-Тех" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентноспособността на “НОВО-ТЕХ” ООД, чрез модернизация и подобряване на управлението на производствените процеси като фактор за нейното устойчиво развитие на европейския и световен пазар.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Проектен старт Проектен старт
Изпълнение на дейност 1 Проектен старт
Подготовка на дейност 2 Доставка на оборудване
Изпълнение на дейност 2 Доставка на оборудване Доставка на оборудване
Подготовка на дейност 3 Разработване и внедряване на СУК
Изпълнение на дейност 3 Разработване и внедряване на СУК Разработване и внедряване на СУК
Подготовка на дейност 4 Сертифициране на СУК
Изпълнение на дейност 4 Сертифициране на СУК Сертифициране на СУК
Подготовка на дейност 5 Финално отчитане
Изпълнение на дейност 5 Финално отчитане Финално отчитане
Одит Финанелн одит
Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 976 BGN
Общ бюджет: 99 950 BGN
БФП: 48 976 BGN
Общо изплатени средства: 48 976 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 976 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 48 976 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 976 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 41 629 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 629 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 346 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 346 BGN
Финансиране от бенефициента 50 975 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз