Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0231-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на качеството на продукта и управлението на процесите – фактор за устойчиво развитие на конкурентен пазар
Бенефициент: "ИКОНА КОМЮНИКЕЙШЪНС ГРУП" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на ИКОНА КОМЮНИКЕЙШЪНС ГРУП ЕООД чрез оптимизиране, модернизация и подобряване на управлението на процесите като фактор за предоставяне на висококачествен краен продукт и за устойчиво развитие на националния пазар и чрез внедряване на система за управление на качеството.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Проектен старт”
Подготовка за Дейност 2 - Провеждане на процедури за избор на изпълнители „Доставка на техническо оборудване”
Подготовка за Дейност 3 „Консултантски услуги по разработване и внедряване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008”
Изпълнение на Дейност 2 „Доставка на техническо оборудване” ДМА и ДНА
Изпълнение на Дейност 3 „Консултантски услуги по разработване и внедряване на Система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008”
Подготовка за Дейност 4 Провеждане на процедура за избор на изпълнител на Дейност 4 „Услуги по сертифициране на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008”
Изпълнение на Дейност 4 „Услуги по сертифициране на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008”
Изпълнение на Дейност 5 „Визуализация на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 861 BGN
Общ бюджет: 69 425 BGN
БФП: 52 069 BGN
Общо изплатени средства: 52 069 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 069 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 069 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 258 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 258 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 810 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 810 BGN
Финансиране от бенефициента 17 954 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Доставка на специфично технологично оборудване – сървърна система с комуникационно оборудване (rack шкаф, непрекъсваемо токово устройство и харддиск за архивиране)
Индикатор 5 Индикатор 2: Доставка на специфично технологично оборудване - софтуерна система с таблет
Индикатор 6 Индикатор 3: Доставени компютърни конфигурации
Индикатор 7 Индикатор 4 Доставена система от мултимедиен проектор с екран и показалка
Индикатор 8 Индикатор 5 Доставено мобилно презентационно оборудване (принтер, машина за подвързване, диктофон)
Индикатор 9 Система за управление на качеството
Индикатор 10 инвестиции в резултат на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз