Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0480-C0001
Номер на проект: 3МС-02-167/01.06.2011
Наименование: Внедряване на система за управление на информационната сигурност в Ломини ООД
Бенефициент: "ЛОМИНИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на система за управление на информационната сигурност в Ломини ООД
Дейности: Дейност 1: Планиране и управление на проекта
Дейност 2: Инвестиционна подкрепа
Дейност 3: Разработване и внедряване на СУИС
Дейност 4: Сертификация на СУИС
Дейност 5: Визуализация
Дейност 6: Одит и финална отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 885 BGN
Общ бюджет: 124 349 BGN
БФП: 93 262 BGN
Общо изплатени средства: 93 262 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 93 262 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 262 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 79 273 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 273 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 989 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 989 BGN
Финансиране от бенефициента 33 295 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 1:Разработени и внедрени системи
Индикатор 6 2:Въведени сертификати
Индикатор 7 3:Доставено и инсталирано оборудване
Индикатор 8 4:Изградени комуникационни системи
Индикатор 9 5:Доставен и инсталиран специализиран и системен софтуер
Индикатор 10 6:Осигурени различни средства за визуализация на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз