Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0279-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ - ISO - 9001 ОТ ФИРМА БИТ ООД"
Бенефициент: "БИТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ - ISO - 9001 ОТ ФИРМА БИТ ООД
Дейности: Подготвителни дейности; Сформиране на екип; Проучване на доставчици на консултантски и сертификационни услуги; Сключване на договори за внедряване на ISO 9001:2000
Консултантски дейности; Провеждане на встъпителна среща и уводно обучение; Работно внедряване на СУК; Вътрешен одит, анализ и корекции на внедрената система за управление на качеството
Проучване на доставчици на специаизирания софтуер; Избор на програмно обезпечение и доставчик; Избор на параметри за сървър, компютър
Изграждане на мрежа за СУК; Инсталация на специализирания софтуер; Тестване на спец. софтуер; Работно внедряване на СУК; Тестване на спец. Софтуер със СУК
Сертификация на внедрената система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001-2000; Издаване на сертификат
Водене на отчетност по проекта от екипа; Визуализация
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 100 BGN
Общ бюджет: 26 200 BGN
БФП: 13 100 BGN
Общо изплатени средства: 13 100 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 975 BGN
2012 125 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 100 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 029 BGN
2012 106 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 135 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 946 BGN
2012 19 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 965 BGN
Финансиране от бенефициента 13 100 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз