Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0077-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”
Бенефициент: "СУИЙТ МЕДЖИК ЕВРОПА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”
Дейности: Консултантски услуги
Сертифициране
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 390 BGN
Общ бюджет: 11 200 BGN
БФП: 5 600 BGN
Общо изплатени средства: 5 600 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 600 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 600 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 760 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 760 BGN
В т.ч. Национално финансиране 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 840 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
840 BGN
Финансиране от бенефициента 11 390 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз