Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0104-C0001
Номер на проект: СО/QMS/005/11.01.2008
Наименование: "Повишаване на информационната сигурност в Булгед ООД"
Бенефициент: "Булгед" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: да повиши конкурентноспособността на Булгед, чрез качествено подобряване управлението на бизнес процесите и контрола на информационните ресурси и активи, като съвременно изискване на европейския и световен пазар за постигане на адекватна сигурност на информацията
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУИС
Сертифициране на СУИС
Финално отчитане
Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 122 BGN
Общ бюджет: 70 452 BGN
БФП: 34 521 BGN
Общо изплатени средства: 34 521 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 521 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 521 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 343 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 343 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 178 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 178 BGN
Финансиране от бенефициента 39 678 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз