Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0562-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижите за околната среда и повишаване на информационната сигурност в „Иво Петров – Архитекти” ООД – ново измерение на качеството
Бенефициент: "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ ООД чрез оптимизиране, модернизация и подобряване на управлението на процесите по предоставяне на проектантски услуги, свързани с опазване сигурността на информацията и управление на аспектите по околна среда, като водещ фактор за устойчиво развитие на предприятието на местния и европейски пазар
Дейности: Дейност 1 – Управление на проекта
Подготовка на дейност 2 – Провеждане на процедура за избор на доставчик/ци на технологично оборудване
Изпълнение на дейност 2 – Доставка на технологично оборудване
Подготовка на дейност 3 – Консултантски услуги по разработване и внедряване на СУИС, съгласно ISO 27001:2005
Изпълнение на Дейност 3 – Консултантски услуги по разработване и внедряване на СУИС, съгласно ISO 27001:2005
Подготовка на дейност 4 – Консултантски услуги по разработване и внедряване на СУОС, съгласно ISO 14001:2004
Изпълнение на дейност 4 – Консултантски услуги по разработване и внедряване на СУОС, съгласно ISO 14001:2004
Подготовка на дейност 5 – Услуги по сертифициране на СУИС, съгласно ISO 27001:2005 Провеждане на процедура за избор на сертификационна организация
Изпълнение на дейност 5 – Услуги по сертифициране на СУИС, съгласно ISO 27001:2005
Подготовка на дейност 6 – Услуги по сертифициране на СУОС, съгласно ISO 14001:2004
Изпълнение на дейност 6 – Услуги по сертифициране на СУОС, съгласно ISO 14001:2004
Подготовка на дейност 7 - Визуализация на проекта Събиране на оферти, пазарни проучвания за избор на изпълнител по дейността
Изпълнение на Дейност 7 – Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 833 BGN
Общ бюджет: 53 416 BGN
БФП: 40 062 BGN
Общо изплатени средства: 40 062 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 062 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 062 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 052 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 052 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 009 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 009 BGN
Финансиране от бенефициента 13 944 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 6 Закупена и инсталирана система за видеонаблюдение – офис София
Индикатор 7 Закупена и инсталирана система за контрол на достъп – офис София
Индикатор 8 Закупена и инсталирана безжична модулна система за контрол на енергийното потребление – офис София
Индикатор 9 Внедрена и сертифицирана СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005
Индикатор 10 Внедрена и сертифицирана СУОС съгласно стандарт ISO 14001:2004


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз